Kun de døde fisk flyder med strømmen

Af Bjarne Hartung Journalist, Allinge
Af Bjarne Hartung
Journalist, Allinge

Menneskesønnen kommer en skønne dag i sin herlighed og sætter sig på tronen. En forunderlig dag, hvor vi alle må konstatere: Nu gælder det! Og det vil være en skøn dag, hvor kærligheden sejrer, hvor fårene skal skilles fra bukkene. Derfor er det et glædeligt budskab, vi hører.

Og derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv. Hvem ønsker du som Herre i dit liv? Kristus eller Mørkets Drot? Ser du Kristus i dine medmennesker? Og frem for alt: Ser du Kristus i dit liv?
Her tænker jeg næsten tre årtier tilbage. Dengang i 1970’erne – mon ikke det var i Havnsø i 1974, og frem for alt i Marielyst i 1976 og 1977. I Indre Missions store bibelcampingtelt – hvor den hvide dug blafrede. Vi sang så det gjaldede. Så teltdugen var ved at lette – men vi sang også stille:
”Hør hvor det stormer derude. Her er der fredfyldt og tyst”. Vi bad og vi sang: ”Send dine strømme af nåde, som du har sagt i dit ord; åbner du himmelens sluser, grønnes den tørreste jord…” Og det skete!

Gud gjorde levende

Gud lod sit Ord gøre vore menneskehjerter levende. Han rørte ved os. Mange unge hjerter begyndte at banke for deres Herre og mester. Kald det bare omvendelse! Vi sang ”Kimer Himmelklokker! Der er fryd i dag – thi en sjæl kom hjem fra sult og nød!” Vi sang dén mange gange i de lyse sommernætter.
112 skønne og livgivende sange, i bibelcampingsangbogen – lidt bibelvers og forskellige små kor gjorde sin virkning, sammen med stærk og klar forkyndelse. Her virkede Guds Hellige Ånd og gav liv i unge hjerter.
Det stod lysende klart, at dét her holder i liv og død. At det er stærkt nok til at leve på – og til at dø på!
Med hinanden i hænderne sang vi: ”Gennem alt Guds folk går et bånd af kærlighed. Det holder os tæt indtil hinanden. Det bevarer os ved vor Faders hjerte. Fast ind i Jesus favn!”
Ved gademøderne gjaldede missionær Jørgen Dalsgårds stemme: ”Kun de døde fisk flyder med strømmen!”-  ud af megafonen på Marielyst Torv. Dét satte spor i unge sind! Så kom ikke og sig, at Gud ikke er mægtig nok til at skabe omvendelse i et menneskehjerte, når en ung eller ældre ønsker at tage imod Kristus i sit liv. Ønsker at blive frelst.

Gud frelser stadig

For jo: ”Gud er mægtig!… …han løser bånd og sætter fanger fri!” Sådan gjorde Gud det i 1970’erne, og sådan gør Gud det i dag. Luk dit hjerte op og lad Kristus blive herre i dit liv. Så vil du erfare, at det er godt at høre ham til.
En af troens frugter er, at det ikke er en sur pligt at hjælpe. Du vil få lyst til at hjælpe andre. Ikke for egen vindings skyld. Blot for at være god mod din næste.
Lad os bede om, at Gud må bøje vores vilje og smelte vores trods. Både hos du og jeg – og hos den stolteste biskop. Lad os bede om at Helligånden må trænge helt ind i menneskehjerter i dag. Også hos ledere i både folkekirken og frikirkerne. Så vi må opleve det som en skønne dag, når Menneskesønnen kommer i sin herlighed.
For i dag er det stadig nådens tid. Og i dag er Gud at vinde. Så længe det hedder i dag.
Kom lad os synge det med Fanny Crosby:
O, kom dog til frelseren, tro på hans navn,
han vil sig så gerne
forbarme;
Nyt liv han dig giver, o kom i hans favn,
i nådens de trofaste arme!
Kom der er nåde for dig;
Kom der er nåde for dig;
Thi Jesus er kommen at frelse,
han døde på korset for dig!
Amen!

Matt. 25:31-46

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Verdensdommen
31 Når Menneskesønnen kommer i sin kongeværdighed sammen med alle englene, så vil han tage plads på sin herlighedstrone, 32 og mennesker af alle folkeslag vil samles foran ham. Da vil han dele dem op i to grupper, som en hyrde adskiller får og geder. 33 Fårene vil han anbringe ved sin højre side og gederne ved sin venstre. 34 Derefter vil han sige til dem på højre side: ‘Kom, I min Fars velsignede! Tag det rige i besiddelse, som har stået klar til jer fra verdens grundvold blev lagt. 35 I gav mig jo noget at spise, da jeg var sulten, og noget at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig velkommen, da jeg stod som fremmed, 36 og skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så til mig, da jeg var syg, og I besøgte mig i fængslet.’ 37 De, der har gjort Guds vilje, vil svare: ‘Herre, vi har da aldrig set dig sulten og givet dig noget at spise, eller tørstig og givet dig noget at drikke. 38 Vi har da heller aldrig set dig stå som fremmed og budt dig velkommen, eller set dig stå uden tøj og skaffet dig noget. 39 Vi har da aldrig set dig syg eller i fængsel og besøgt dig.’ 40 Da vil han svare dem: ‘Det siger jeg jer: Hvad I har gjort imod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig.’ 41 Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og sige: ‘Bort med jer, I, der står under Guds dom! Bort til den evige ild, der er bestemt for Djævelen og hans hjælpere. 42 I gav mig jo intet at spise, da jeg var sulten, og intet at drikke, da jeg var tørstig. 43 I bød mig ikke velkommen, da jeg stod som fremmed, eller skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så ikke til mig, da jeg var syg eller i fængsel.’ 44 Da vil de svare på samme måde: ‘Herre, vi har da aldrig set dig sulten eller tørstig, fremmed eller uden tøj, syg eller i fængsel, så vi kunne have hjulpet dig.’ 45 Da vil han svare dem: ‘Det siger jeg jer: Hvad I ikke har gjort mod selv den mest oversete af disse mennesker, det har I heller ikke gjort mod mig.’ 46 Den sidste gruppe vil gå bort til evig straf, men de første, som har gjort Guds vilje, vil gå ind til evigt liv.«