Dumpet – og forfremmet!

Af Hans Verner Lollike Pastor emeritus
Af Hans Verner Lollike
Pastor emeritus

Har du prøvet at dumpe til en vigtig prøve? Hvis det så samtidig betød, at du svigtede den, du allermindst burde svigte! Så kan du måske forstå en smule af, hvordan Peter må have haft det efter påsken.

Mon ikke glæden over opstandelsen påskemorgen fik en bismag af den måde, han svigtede Jesus på langfredag? Jesus har vundet over døden og Djævelen, men jeg er en Svigte-Peter, der har haft min chance, og nu kan jeg blot håbe på, at mit næste møde med Jesus ikke betyder, at jeg bliver afskediget, men at der stadig er plads til mig et eller andet sted i Guds rige. Hvordan har jeg det? – hvordan har du det? – når vi svigter dem, vi holder allermest af. Vi har det møgelendigt!

Peter og Jesus

Nu mødes de, Jesus og Peter, på stranden ved Tiberias’ sø, og Peter er helt sikkert klar til at få den omgang, han havde fortjent, men hvad sker der? Jesus siger ikke: ”Peter, du skulle have haft en ledende stilling, men du har vist dig ubrugelig; men da jeg er en storsindet person, skal du få lov til at blive og arbejde med nogle mindre vigtige opgaver.” Det ville have været logisk og retfærdigt, men i stedet for at dumpe Peter giver Jesus ham en større opgave: På samme måde som Peter havde nægtet at kende Jesus 3 gang langfredag nat, stiller Jesus Peter det samme spørgsmål 3 gange: ”Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?” – underforstået: ”Du ved jeg elsker dig! I påsken viste jeg, at min kærlighed var så stor, at jeg gik i døden for dig, nu spørger jeg dig, ikke om, hvor mange gange du har svigtet mig, men om du elsker mig”. Jesus kalder på Peters kærlighed og hengivenhed, Jesus kalder Peter ud af at måle og veje sin egen tro, sit eget liv, sit eget værd, og sætter ham til en livslang opgave, at tage vare på de andre Kristustroende, ikke i egen kraft og opfindsomhed, men ved at følge Jesus.

Over- og undervurderet

Når vi aldrig bliver færdig med at høre om de bibelske personer, er det, fordi vi på alle måder kan spejle os i dem og finde hjælp i deres møde med Jesus. Peter er et super godt eksempel. Han kunne være overmodig: ” Om alle andre svigter dig…. ”. Han kunne bande og sværge på, at han ikke kendte Jesus. Han kunne bekende Jesus, som ingen anden: ”Hvor skal vi gå hen? Du har det evige livs ord”.
Men når vi så har genkendt os selv i Peter, så skal vi ikke dække os bag ham, men selv leve i troen på den korsfæstede og opstandne Kristus. At Jesus frelser os betyder, at han fritager os for at skulle vurdere os selv, for hver gang vi prøver at veje vort eget værd, kommer vi galt af sted. For Jesus er vi så meget værd, at han har givet sit liv på Golgathas kors for os, og han har opgaver til den enkelte af os, der er specielt designet til dig eller mig, når vi er villige til at følge ham og leve med ham. Vi viser Jesus kærlighed ved at møde andre med den kærlighed, han møder os med.

Jesus bruger tabere

Jesus bruger tabere, ikke fordi vi er tabere, men på trods af at vi er tabere. Hvis du og jeg virkelig tør sætte andre ting til side for at følge Jesus, da kan der ske undere – store en gang imellem og daglig små undere, fordi Jesus lader sin kærlighed virke gennem os. Du og jeg skal ikke lykkes, eller være en succes. Livet findes i fællesskab med Jesus – og her er al bedømmelse og fordømmelse hørt op.
AMEN

Joh. 21:15-19

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Peter siger igen ja til at følge Jesus
15Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine lam,« sagde Jesus.
16Jesus gentog spørgsmålet: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« »Ja, Herre,« sagde Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så tag dig af mine får,« sagde Jesus.
17For tredje gang spurgte han: »Simon, Johannes’ søn, holder du virkelig af mig?«
Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. »Herre, du kender alle ting,« sagde han, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine får,« sagde Jesus.
18Derefter fortsatte han: »Det siger jeg dig, Peter: Da du var ung, bandt du selv et bælte om livet og gik hvorhen, du ville. Men når du bliver gammel, vil du komme til at løfte armene, og en anden vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke har noget ønske om at gå hen.« 19Jesus sagde de ord for at tilkendegive, hvordan Peter skulle dø til Guds ære. Derefter sagde Jesus til ham: »Følg mig!«