Kirken bør give børn ordentlig kristen oplæring

Børn og Gud konferencen inspirerede bl.a. sognemedhjælper Karen Krøjgaard fra Herning og sognepræst Michael Skov Rygaard Andersen fra Herlev til at gøre noget nyt og konstruktivt for børnene.
Børn og Gud konferencen inspirerede bl.a. sognemedhjælper Karen Krøjgaard fra Herning og sognepræst Michael Skov Rygaard Andersen fra Herlev til at gøre noget nyt og konstruktivt for børnene.

Folkekirken giver sjældent døbte børn den oplæring i den kristne tro, de har krav på.

120 kirkeledere fra forskellige kirker og organisationer enedes på konferencen Børn og Gud i Børkop den 3. og 4. april om at arbejde målrettet ud fra otte punkter for at sikre børns kristne oplæring.

Det første af de otte punkter lyder: ’Vi vil bede for børnene og alle dem, der har ansvar for dem.’

Børn skal inddrages

– Vi har både kordegn, kirketjener, kirkesangere og præster, der medvirker ved gudstjenesterne, men ingen ansat til børnene, siger sognepræst Michael Skov Rygaard Andersen fra Lindehøj Kirke i Herlev.
– Ofte får vi bare talt om de praktiske ting omkring børnene og hvor de skal være, og hvad der skal ske for dem ved gudstjenesterne eller et arrangement, men det er sjældent, at vi får hævet os op i et større perspektiv, siger sognemedhjælper Karen Krøjgaard fra Gjellerup Kirke ved Herning.

Fuldværdige medlemmer

De øvrige syv punkter har fokus på den kristne oplæring, som både er familiens og kirkens opgave – men også noget, som det døbte barn har krav på. Barnet er ’et fuldværdigt medlem af den kristne menighed og bidrager til helheden.’
Forældrene skal opmuntres til at ’vove at være forældre’. Barnet skal både beskyttes mod åndelig overstimulering og åndelige overgreb.

Børn kan lære voksne

Kirkelederne erkender samtidig, at det er vigtigt med et samspil mellem børn og voksne i menigheden. Børn kan også lære voksne noget, og vi modtager Guds rige ’ligesom et lille barn’.

Kirkens fremtid

Det fremgår også tydeligt af de otte punkter, at børn er kirkens fremtid. Men de er også kirkens nutid. Derfor skal der satses på, at forkyndelsen for børn og unge skal have ’samme høje kvalitet som forkyndelsen til voksne.’
Men menighederne skal også række ud mod de børn, som ikke får kristen oplæring hjemme og derfor har særlige behov for omsorg og støtte.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: