Sundeved Centret i Nybøl tror nu på en lysere fremtid

Sundeved Centret i Nybøl i Sønderjylland kunne ved årsmødet den søndag den 23. marts glæde sig over renovering af centret og 6 nye værelser.

Med 69 deltagere til årsmødet var der glæde og optimisme for fremtiden. Bestyrelsesforman Jørgen Boiskov Hansen fortalte om årets gang, som ud over byggeri af nye værelser og køkken samt renovering af sal og dagligstue havde budt på masser af frivillig arbejdskraft fra stedets ildsjæle.
Der arbejdes fortsat med at fylde centret med aktiviteter, lejre, kurser, stævner og retræter, ligesom der søges fondsmidler til at lave et refugie og en terapihave på stedet.
Visionen er at bevare Sundeved Centrets arv og samtidigt skabe en fornyelse med aktiviteter, hvor naturen og kirken får en særlig rolle.
Centret er en selvejende institution og udlejes til bl.a. kurser, lejrskoler og familiefester.
Lisbeth