150-års jubilæum for Norges første missionsskib

Den 23. maj er det 150 år siden, missionsskibet Elieser blev søsat i den gamle hansastad Bergen.
Det Norske Missionsselskab markerer jubilæet i Bergen, hvor skibet blev bygget, med afsløringen af en plakat. Markeringen vil være en æresbevisning til de missions-kvinder og mænd, der tog initiativ til at gennemføre det store projekt.
Efter afsløringen af plakaten har man arrangeret en sejltur ud på fjorden med et veteranskib, hvor der bl.a. vises et historisk skuespil. To dage markeres jubilæet yderligere med en gudstjeneste i Bergen Domkirke.
LØJ