Kirke & Medier: Flere programmer om det åndelige og det væsentlige

Mere debat om eksistentielle spørgsmål, mere dansk musik – og flere programmer for børn, unge, ældre og hørehæmmede.

Sådan lyder nogle af ønskerne til det kommende medieforlig fra KLF, Kirke & Mediers repræsentantskabsmøde i weekenden.
Kirke & Medier opfordrer samtidig politikerne til at enes om en samlet mediepolitik for elektroniske, digitale og trykte medier. Samtidig vil man anmode Radio- og tv-nævnet om at TV 2’s hovedaktiviteter flyttes tilbage til Odense.
Det samlede programudbud skal være præget af alsidighed, mangfoldighed og kvalitet rodfæstet i dansk kultur- og åndsliv.
KLF, Kirke & Medier ønsker, at man prioriterer Morgenandagten og gudstjenester på søn- og helligdage.
Organisationen ønsker flere undervisningsprogrammer, reportager og debatprogrammer om væsentlige samfundsmæssige, åndelige og eksistentielle problemer.

Ikke vold og porno

KLF, Kirke & Medier ønsker ikke programmer, som forherliger vold, kriminalitet, diktatur, racisme, nedgørelsen af minoriteter, porno, miljøødelæggelser og uetisk adfærd.
Andelen af dansk musik skal op i public service-medierne, da denne musik er en væsentlig del af den danske kultur.
Hensynet til de 800.000 hørehæmmede skal prioriteres. Udsendelserne skal tekstes mere og bedre. Baggrundmusik skal ud af nyhedsudsendelserne. Der skal arbejdes mere med skuespillernes udtale.

TV2 tilbage til Odense

KLF, Kirke & Mediers repræsentantskab ønsker, at Public Service-medier dækker alle dele af landet på ligeværdig vis. TV 2/DANMARK har flyttet stadig flere aktiviteter til København og bør nu rykke væsentlige dele af produktionen og administrationen tilbage til Odense. KLF, Kirke & Medier vil anmode Radio- og tv-nævnet om at undersøge dette forhold nærmere.
Henri