Kristent Pædagogisk Center efterlyser god forkyndelse

1.785 har besvaret et spørgeskema fra Kristent Pædagogisk Center (KPC) og 11 kristne organisationer om, hvad de opfatter som god forkyndelse.

Også 375 forkyndere har besvaret spørgsmålene.
Carsten Hjort Pedersen fra KPC glæder sig til at offentliggøre besvarelserne, efterhånden som de bliver bearbejdet.
I mellemtiden har man også udskrevet en prisopgave om, hvad der er god forkyndelse. Opgaven kan besvares ud fra en teologisk, en historisk, en retorisk, en pædagogisk, en praktisk-teologisk, en specifik, en generel og/eller en komparativ synsvinkel, fortæller Carsten Hjort Pedersen, der henviser interesserede til www.godforkyndelse.dk.
– Det er meget opmuntrende og glædeligt, at så mange har villet bruge tid og kræfter på at deltage. Det siger noget om, hvor vigtigt man vurderer forkyndelsen af Guds ord.
Henri