Baptistkirker sammenlægges

Ringsted Frikirke (billedet) og Den Vietnamesiske Baptistkirke i Slagelse bliver én menighed.
Ringsted Frikirke (billedet) og Den Vietnamesiske Baptistkirke i Slagelse bliver én menighed.

Ringsted Frikirke og Den Vietnamesiske Baptistkirke i Slagelse indleder et tæt samarbejde med henblik på en sammenslutning til én menighed. Planerne forventes gennemført fra 1. september 2014.
Ringsted Frikirke bliver den fortsættende menighed, og menighedslivet bevares stort set uændret i både Ringsted og Slagelse. Vi forventer dog, at beslutningen på en række områder vil styrke livet i begge menigheder, siger formanden for Ringsted Frikirke Knud S. Werner.
Slagelse-kirken har 32 medlemmer, og flere er på vej. Menigheden i Ringsted har 42 medlemmer. Efter sammenlægningen vil antallet opfylde betingelserne for at bevare retten til skatte- og afgiftsmæssige privilegier jfr. skattelovgivningen.
Når den endelige samarbejdsaftale foreligger, vil denne indeholde beskrivelse af det konkrete samarbejde og herunder fælles mødevirksomhed. Overordnet er det hensigten, at der fortsat skal bestå et menigheds-arbejde i begge byer med respekt for de kulturforskelle, der råder i henholdsvis en vietnamesisk og en dansk menighed.
– Vi planlægger at festligholde sammenslutningen i forbindelse med, at menigheden i Ringsted kan fejre 10 års fødselsdag den første søndag i september, oplyser Hans Ole Kofoed, der er præst ved Ringsted Frikirke.
LØJ