Fremragende trilogi om Jesus

s18_tre bøgerSusannas Bog Vejen, Susannas Bog Sandheden og Susannas Bog Livet er flot bibelhistorisk litteratur.

I 2013 udkom Susannas Bog – Vejen, og jeg læste den med begejstring. Vi læste den også i vores litteraturkreds, og der var udelt begejstring for bogen (anm. her uge 23, 2013).

Forlaget var ikke tilfreds med salget – gjorde heller ikke ret meget for det – og opgav at udgive bind 2 og 3. En skandale. Heldigvis har Forlaget Boedal valgt at udgive bd. 2 og 3. Og de udkom den 13. juni og kan købes i boghandelen og på mange sommerstævner rundt omkring i landet i år.
Susanna er søster til Peter og Andreas og var blevet lam i begge ben. Jesus helbreder hende og hun slår følge med Jesus og disciplene, og trilogien om Jesus er lagt i hendes mund. Hun oplever Jesu vandring rundt i landet, hans historier, lignelser og hans mirakler, og gennem hende oplever vi som læsere datidens kultur og trosliv, Jesu liv og forkyndelse og hendes egen spirende forelskelse, hvis mål svinger mellem hyrden Natanael og den grove Judas.
Hendes vandring med Jesus og hans disciple fører hende dybt ind i folkets tro og Messias-håb. Vi oplever personkredsen omkring Jesus meget intenst og lærer dem for alvor at kende – på godt ondt. Vi oplever, hvordan Jesus behandler kvinder meget anderledes, end man ellers gjorde på den tid.
Bind 2 slutter i Betania, hvor Jesus opvækker Lasarus fra de døde. Endnu et mirakel, og mennesker ser det for deres øjne. Det sker virkelig lige foran dem – og så er man klar til at gå til Jerusalem.
I bind 3 er der påskestemning fra starten. Pilgrimmene har slået lejr på Oliebjerget, og humøret er højt – også hos Judas, der er overbevist om, at nu skal Jesus tage magten, gerne med sværd, og Judas forsøger at opildne skarerne til oprør. Det er meget levende beskrevet. Og pludselig er vi midt i indtoget til Jerusalem. Jesus kommer ridende på et æsel. Der synges og danses, og der lægges palmegrene og kapper foran Jesus på æslet. Det er som et stigende crescendo frem mod den store finale: korsfæstelsen og opstandelsen.
Vi følger begivenhederne på nærmeste hold, disciplene og kvinderne i Jesu følge er helt tæt på, og vi oplever det som et fortættet drama, så det næsten bliver filmisk. Vi er med ved påskemåltidet i ovensalen, hvor Jesus vasker fødder på sine disciple, indstifter nadveren og gør det klart, at én af de tilstedeværende vil forråde ham.
Vi er med i dødskampen i Getsemane og får en meget stærk beskrivelse af Jesu kvaler. Her er han helt og fuldt menneske, og mens disciplene, der skulle våge og bede med ham, faldt i søvn, så er Susanna årvågen og beskriver meget stærkt Guds søns pinsler.
Vi er med, da Susanna ved et tilfælde oplever Judas’ selvmord.
Vi er med ved tilfangetagelsen, ved forhøret af Jesus og de pisk, han får, som går dybt, og ved Susannas og disciplenes fortvivlelse.
Vi er med på vejen til Golgatha og oplever en intens beskrivelse af korsfæstelsen, en beskrivelse som gør et dybt, dybt indtryk. Vi oplever Jesu mor, Maria, ved korset, hvor hun siger: ”Jesus er min søn, men jeg har aldrig haft samme del i ham som Gud, og intet af det, han siger eller gør eller underkaster sig, er meningsløst. Så selv nu … skal I tro på ham, selv nu.”
Men vi er også med kvinderne ved graven påskemorgen – en stærk og livsbekræftende kontrast til korsfæstelsen. Og så er vi med pinsedag, da Helligånden kommer, og Peter står frem som klippen med en meget stærk forkyndelse.
Det er en stærk Jesus-trilogi med historiske og bibelske kendsgerninger blandet med fiktion – og det er gjort så flot, at det virker troværdigt. Jeg kan meget kraftigt anbefale at købe og læse denne trilogi. Gør det for din egen skyld. Det er nogle af de bedste bøger, jeg længe har læst.

Susanne Clod Petersen:
Susannas Bog – Vejen
Susannas Bog – Sandheden
Susannas Bog – Livet
299,95 kr. pr. styk (599,95 kr. ved samlet køb)
Forlaget Boedal