”Guds rige skal blive synligt på jorden”

Prædikant Anette Holt Larsen
Prædikant Anette Holt Larsen

– og det er os, som skal sørge for, at det sker. Vi må skærpe vores åndelige sanser og blive bedre til at høre Guds stemme og lade hans vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Trafikken i København lørdag formiddag er trang og tæt. Jeg må virkelig skærpe mine sanser og holde tungen lige i munden for at følge med den lange kø af biler, som er foran mig. Jeg er på vej til Next Levels sidste møde før sommerferien – mødet finder sted i Apostolsk kirke på Filippavej. Endelig når jeg frem. Mødet er i fuld gang. Helt ud på vejen kan jeg høre fortryllende lovsang. Next Levels lovsangsleder er Susanne Bech Lindell. Hun synger så smukt, at min sjæl slår flik-flak af glæde. Efter lovsangen går prædikant Anette Holt Larsen op på talerstolen. Efter hendes tale henvender jeg mig til hende, og ud fra det hun har sagt, stiller jeg hende nogle spørgsmål.

Vi kan ikke ringe til Gud

”Fader vor, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen”. Det er en bøn, som mange mennesker har bedt de sidste 2000 år. Men selv om vi har bedt og bedt, har Gud endnu ikke ladet sin vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Hvorfor ikke? – Fordi vi må blive klar over, at Gud lader det ske gennem os. Vores opgave er at lytte til Guds stemme, handle på de ting, han ønsker skal ske – og lade hans rige komme her på jorden. – Vi lever i en digital verden, hvor vi kan kommunikere med hele verden, men vi kan ikke sende en e-mail til Gud eller med vores smarte I-Phones ringe til HAM og spørge, hvad der sker i himlen. Vi må tale med ham på en anden måde. Hvordan? – Gud taler hele tiden til os. Hver dag prikker han til os og giver os nogle hints om, hvad vi eksempelvis skal sige til et menneske, vi møder på gaden. Det kan være et kundskabsord, som er til trøst og håb for dette menneske. Men på grund af den digitale støj, der døgnet rundt er omkring os, får vi sværere og sværere ved at høre Guds stemme, og vi handler ikke på de små tilskyndelser, Gud giver os i hverdagen. – For at blive bedre til at høre Guds stemme skal vi skærpe vores fem åndelige sanser, som Gud gav os, da vi blev født på ny. Vi fik dem, fordi vi med dem kan kommunikere med Gud. De fem åndelige sanser er at se, høre, smage, lugte og mærke. På efterårets Next Levels møder vil jeg fortælle mere om de fem åndelige sanser og komme ind på, hvor spændende det er at kunne se ind i den åndelige verden og vandre i det overnaturlige.

I lære hos Gud

Du er selv temmelig skarp. Du taler profetisk ind i folks liv, du beder for folk, og du prædiker Guds ord. Hvad har du gjort for at blive så klart et kar for Gud? – I mange år har jeg været i lære hos Gud. Jeg har siddet i min sofa og talt i tunger i timevis og lært skriftsteder udenad. – For at komme til at tale profetisk opøvede Gud mine åndelige sanser. Jeg havde en lang liste med navne på folk, som jeg bad for. Pludselig, mens jeg en dag sad og bad, fik jeg en stærk fornemmelse for, om de havde det godt eller skidt, om de var nær eller langt fra Guds rige. – Alt det, Gud har lært mig gennem årene, giver jeg nu videre til de kvinder, der kommer i Next Level.

Himlen er utålmodig

Da du stod på talerstolen for lidt siden, talte du om, at kvinders opgave i dag er at bane vejen for Jesus. Hvorfor? Er han på vej? Kommer han snart? – Jeg er lidt træt af at høre, om Jesus snart kommer, hvornår og hvorledes. Vi skulle hellere være optaget af at få Guds rige til at vokse og blive synligt her på jorden. Jesus skal ikke gøre mere. Han har gjort alt, hvad han overhovedet kunne, og han siger selv, at han har overvundet verden, og alt er fuldbragt. – Som jeg sagde i starten, næsten alle har i årevis bedt fadervor og bønnen ”ske din vilje på jorden, som den sker i himlen”. Hvis vi skal få Guds vilje til at ske, må vi vide og kende hans vilje og så proklamere og gøre det i Jesu navn. Han har givet os autoriteten, det er os, der er hans repræsentanter på jorden, både mænd og kvinder. – Jesus har vist os, hvordan vi skal gøre. Johannes citerer Jesus: ”Jeg kan slet intet gøre af mig selv, jeg gør kun det, jeg ser Faderen gøre”. Jesus brugte sine åndelige sanser og opfattede, hvad der skete i himlen, og gjorde det så her på jorden. Så jeg tror faktisk de er lidt utålmodige i himlen og venter på, at vi går i gang!!

Hvad er NextLevel?

– Et netværk for kvinder, som har et ønske om at være med til at se landet forandre sig. – Visionen er at mobilisere og udruste kvinder til at komme ind i deres bestemmelse/kald i deres hverdagsliv i samfundet, familien og i kirken.