MF i Aarhus begynder nyt studieår i plus

40 deltagere i blå MF- T-shirts løb, cyklede og gik omkring MF på Katrinebjergvej i Aarhus for at skaffe penge til MF-studenterne.
40 deltagere i blå MF- T-shirts løb, cyklede og gik omkring MF på Katrinebjergvej i Aarhus for at skaffe penge til MF-studenterne.

Sidste regskabsår endte med et lille overskud for Menighedsfakultet. Det nye studieår er begyndt med bl.a. et sponsor-løb, hvor 40 ansatte og studerende deltog.

MF holdt semesterstart den 1. september med spon-sorløb og foredrag ved Kirk Franklin, CEO i Wycliffe Global Alliance.

For femte år i træk har studerende og ansatte deltaget i MF’s sponsorløb for at skaffe penge til de bachelor-studerende.
De 40 deltagere løb, cyklede og gik flest mulige omgange på en 2 km cykelrute eller en 1 km løberute lige uden for MF på Katrinebjergvej i Aarhus. De aktive sikrer dermed sponsor-støtte på ialt 363.273 kr. til de studerende.
Sidste år skaffede 45 deltagere i sponsorløbet et rekordstort beløb på ialt 372.000 kr.

Får ingen SU

Studerende ved Menighedsfakultetet får ingen SU. I stedet tilbyder MF dem 2.500 kr. om måneden i 10 måneder om året. Det er en ekstraudgift på 10 procent af budgettet, og derfor gør MF en ekstraordinær indsats for at skaffe penge til studenterne via det årlige sponsorløb, forklarer landssekretær Nils Andersen.
MF tager kun studerende ind hvert andet år (de ulige år).
Der er pt. 44 BA studerende på MF’s egen uddannelse. En større gruppe teologistuderende er indskrevet på Aarhus Universitet. I denne gruppe finder man de fleste af de 17, der i 2013 tog en bachelor ved MF.

Semesterstart

Ved årets semesterstart blev der tid til at holde afskedsreception for studiekoordinator Per Kolstrup. Samtidig bød man velkommen til hans efterfølger, Filip Odgaard Bodilsen.
I løbet af eftermiddagen og aftenen holdt Kirk Franklin fra Wycliffe Global Alliance foredrag om modersmål, bibeloversættelse, mission og formidling.

Økonomi i plus

Regnskabsåret 2013-14 er endt i plus! skriver MF på sin hjemmeside.
Det positive slutresultat skyldes ’besparelser, venners trofaste opbakning og Guds velsignelse’, hedder det i meddelsen. MF endte således regnskabsåret med et mindre overskud på 55.000 kr.
– Efter et forår, hvor vi haltede meget bagefter på indtægtssiden, er det en utrolig stor glæde at se, at vort bagland og Gud har hørt vore bønner og hjulpet os helskindet igennem. Stor tak til alle, som har bedt og givet ekstra gaver! skriver forretningsfører og sekretariatsleder Walther Plauborg Hansen.

30 nye DBI-studenter

På Dansk Bibel Institut kan man netop nu glæde sig over tre ting: der er optaget 30 nye studerende (det sker på skift med MF). DBI er i løbet af sommeren flyttet til nye og større lokaler på Amager, og man har taget afsked med 14 gamle studerende, hvoraf de fleste allerede er i job, skriver sekretaritatsleder Ellen Lodahl Pedersen.