Jeg har negative tanker

Du skal altså ikke blot arbejde med de negative tanker på et psykologisk plan, men også et åndeligt.
Du skal altså ikke blot arbejde med de negative tanker på et psykologisk plan, men også et åndeligt.

Kære Suh
Jeg går og kæmper med mange negative tanker. Særligt skyldfølelse dukker ofte op. Det er som om, at jeg ikke kan styre mine tanker, og de mange bebrejdelser bare kommer og kommer. Jeg har hørt og læst, at jeg skal tænke positivt, og det virker også lidt ind imellem, men jeg er stadig meget plaget af det. Jeg tror på en nådig Gud og vil så gerne mærke den fred, han har lovet os.
Venlig hilsen E.

Kære E
Det er helt rigtigt, at den psykologiske vinkel på denne problemstilling primært er at angribe det kognitivt: sørg for for hver negativ tanke at erstatte den med to-tre nye positive tanker. På den måde kommer de positive tanker til at fylde mere.
I virkeligheden er det et gammelt bibelsk princip: troen kommer af det, som høres – og hvis der hele tiden runger negative sætninger i hovedet på os, så begynder vi at tro på dem. Ligeledes, hvis vi bevidst begynder at blokere for de negative, men fokuserer på de positive tanker, endda siger dem højt osv., så vil de uvægerligt også påvirke vores selvopfattelse i positiv retning.
Men der er en anden dimension i din problematik, som du så fint selv næsten har analyseret dig frem til, når du skriver: ”de mange bebrejdelser bare kommer og kommer”. Det er næsten som et slags angreb på dig, ikke?
Du lever med Gud i dit liv og kender derfor også til eksistensen af den åndelige verden. Prøv at tænke på de bebrejdende tanker som Guds fjende, der prøver at forføre dig. Han vil lokke dig til at bruge al din tid og energi på noget, der ikke gavner dit fællesskab med Gud. Han vil lokke og friste dig til at tro, at det vigtige er at fokusere på det, vi gør forkert, på vores synd. Men det er en løgn! Det vigtige er at rette al vores energi og opmærksomhed mod GUD og den nåde og kærlighed, han møder os med, fordi den gør noget ved os – noget godt – i modsætning til det, som de mange bebrejdelser gør ved dig. Du skal altså ikke blot arbejde med de negative tanker på et psykologisk plan, men også på et åndeligt. Når bebrejdelserne kommer, så byd over dem i Jesu navn, og bed Gud om at hjælpe dig med at bekrige dem. I 2. Kor. 10, 4 tales der om at ”nedbryde tankebygninger” – og det er lige præcis det, du skal i gang med at gøre. Nedbryd de negative tankebygninger ved at bruge Guds ord og den kraft, der ligger heri. Tal Guds sandhed ind over de negative udsagn og oplev, hvilken kraft, der er i den.

Hilsen Sueif (document.currentScript) {