Kristent gymnasium løfter eleverne mest

Rektor Karsten Hauge Mortensen fra Det Kristne Gymnasium.
Rektor Karsten Hauge Mortensen fra Det Kristne Gymnasium.

KG i Ringkøbing er Danmarks bedste til at hæve elevernes faglighed i forhold til deres sociale arv, viser ny undersøgelse fra Dansk Erhverv. 

Dansk Erhvervs analyse Gymnasieeffekter placerer Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing øverst på listen over danske gymnasiers evne til at løfte elevernes faglighed mest muligt.

I år fik KG’s studenter gymnasiets hidtil højeste gennemsnit på 8,07 – og den matematiske linje havde et snit på hele 9,39.
Nu har Dansk Erhverv set på gymnasiernes evne til at hæve fagligheden i forhold til elevernes sociale baggrund og karakterer fra folkeskolen. Igen kommer Det Kristne Gymnasium ind på førstepladsen.

Fællesskabet rykker

Kemilærer Kristian Bankúti Østergaard mener, at det høje snit skyldes næstekærlighed i praksis. På KG vil eleverne nemlig hjælpe hinanden i fritiden gennem fx. lektiecafeer efter skoletid. Jyllands-Posten besøgte KG i forbindelse med den nye analyse. Her siger eleverne Katrine, Elisabeth og Øjvind, ligesom læreren, at gymnasiets succes bl.a. skyldes et stærkt fællesskab.
Rektor Karsten Hauge Mortensen siger til Jyllands-Posten:
– De personlige bånd mellem elever og lærere er helt afgørende. Det betyder, at lærerne ikke er helt ligeglade med, om der ligger fem eller 20 stile i dueslaget, og at der sagtens kan falde en bemærkning om, at ”det er godt at se dig igen”, hvis en elev ikke er dukket op til første time.
Det giver klart en faglig gevinst, forklarer han.

Gymnasieffekt på 0,4

Undervisningsministeriet har udregnet, hvad en elev forventes at få til studentereksamen ud fra forældrenes baggrund, uddannelse og herkomst samt karakterne fra folkeskolen.
På de fleste gymnasier forventes middelklassedrengen med middelkarakterer fra folkeskolen at få en middelmådig studentereksamen.
Hvis det forventede gennemsnit sammenlignes med elevens faktiske gennemsnit, får man gymnasieeffekten, som viser, om eleven er blevet løftet mere eller mindre, end man kunne forvente, forklarer Katja Much Thorsen fra Danmarks Evalueringsinstitut.
Mens de dårlige gymnasier har en gymnasieeffekt på – 0,15 eller derunder, har KG en effekt på 0,4. Analysen er baseret på både mundtlige og skriftlige eksaminer fra 2011-2013.
De bedste gymnasieeffekter findes i Jylland og på Bornholm.
En oversigt fra Udenrigsministeriet viser placeringen i ’løfteeffekt’ for det enkelte danske gymnasium.