Suveræn kaldelse

Per Lundsteen Tidl. præst i Apostolsk Kirke
Per Lundsteen
Tidl. præst i Apostolsk Kirke

På hvilken måde kan/skal jeg agere som salt og lys i min hverdag?

Da jeg her i foråret sad på selvsamme skråning (saligprisnings-bjerget) i den nordlige del af Genesaret sø, dér hvor Jesus holdt sin store tale til disciplene og folkeskaren – ja, så var det endnu en gang livgivende og opmuntrende at høre disse ord fra bjergprædiken og samtidig mærke, hvordan historiens vingesus berørte os.

Hvor stort er det ikke at være deltager i noget så om-sig-gribende som det Jesus her lægger op til.
Man kunne nemt forestille sig, at én eller anden måske ville sige til Jesus; klap lige hesten, vi er jo bare ganske almindelige mennesker. Mon ikke vi lige skal sænke overliggeren lidt og gøre de store ord lidt mere realistiske og håndtérbare.
Nej, Jesus har store ambitioner på vores vegne. Han tror på os, lægger overliggeren højt og udfordrer os!

Sagt om efterfølgelse

I sin ganske udmærkede bog ”Efterfølgelse” skriver Dietrich Bonhoeffer bl.a. om de kristnes ansvar for at virke som det ”guddommelige salt”, dvs. den usynlige substans, hvis rensende og krydrende egenskaber modvirker enhver forrådnelse og smagsløshed i samfundet, og som gennemsyrer hele jorden.
Om lyset skriver han….: ”Efterfølgerne er den synlige menighed, deres efterfølgelse er en synlig handling, som gør det muligt at skelne dem fra verden – ellers er det ikke efterfølgelse. Efterfølgelse er så synlig som lys i natten, som et bjerg på sletten.”

Jesus giver enhver efterfølger en personlig identitet – I er…., og en opgave – jordens salt og verdens lys.
Egentlig er det jo fantastisk, at Jesus i den grad tør betro noget så vigtigt til os. Er det bare tomme løfter og ord uden betydning? Nej!
I er… fortæller noget absolut. Ikke noget med, at når du så har været Kristi efterfølger i en årrække, læst Bibelen flere gange, gået så og så mange gange i kirke osv….så kan det være…
Nej, nej. Jesus siger: I er… det allerede i kraft af jeres fællesskab med mig. Han står ved sin kaldelse og lover os oven i købet at være med os alle dage.

Den kristnes reaktion

Der er ingen tvivl om, at den kristnes reaktionen på disse få vers i starten Jesu store tale, er af allerstørste betydning, hvis Guds projekt: verdens frelse skal lykkes. Derfor er det også vigtigt, at enhver selv reflekterer over ordene og derefter tager udfordringen op.
Jakob skriver i sit brev (kap.1:23-25) om, at den, som lytter til ordet, også skal omsætte det i handling.
Med andre ord må hver enkelt af os stille spørgsmålet: hvad, og på hvilken måde kan/skal jeg agere som salt og lys i min hverdag?
For naturligvis vil jeg gøre en forskel i dag siger vi. Jeg vil leve et kristent liv i ord og handling. Et liv og levned, som forandrer og forvandler menneskers livsvilkår med saltets substans og ved lysets kraft.

Fakta om lys

Én af de fysiske kendsgerninger, jeg lærte som ganske ung (i.f.m. med min uddannelse som elektriker) var bl.a. læren om lysets enorme betydning for alt liv, udvikling og trivsel.
Har du nogensinde befundet dig i et helt mørkt rum og så tændt lyset? Ja, det har du sikkert mange gange. Men, har du også tænkt over, at i samme øjeblik lyset tændes – så forsvinder mørket. Hvorhen? Ja, det ved vi faktisk ikke. Vi kan blot konstatere, at lyset overvinder mørket.
Herligt ikke?

Ensomhedens mørke

Selvom vi lever i et land og i et samfund, som på alle områder ”flyder med mælk og honning”, ja, så er der stadig plads til forbedringer. Et af de helt store og vigtige indsatsområder, som i den grad trænger sig på, er ”kampen mod ensomheden” – for ensomhedens mørke kan ramme alle!
Ensomhedens forbandelse er som et kvælergreb, der truer med at tage livet af os, hvis ikke vi får en makker at følges med.
Både Maryfondens ”projekt netværk” blandt unge, ældresagen og andre organisationers indsatser med hjælp og besøg til ensomme afføder stor anerkendelse og respekt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den synlige menighed lyser også op i ensomhedens mørke og ”lader lyset skinne for menneskene, så de må se jeres gode gerninger og prise jeres Far i himlen…”

Må Gud velsigne dig i den nye uge. Må han give dig troen på, og visheden om, at Himmeriget kommer nær til mennesker – igennem dig og dit virke – lige dér hvor du er – i din hverdag!

Søndagens tekst: Matt. 5:13-16

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jordens salt og verdens lys
13I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud, og folk træder det ned.
14I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. 15Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. 16På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære.