Vigtig social debat og kritik

s15_kkUnitasRiisagerI et indlæg i Kristeligt Dagblad tidligere på året skrev Jann Sjursen – i sin egenskab af formand for Rådet for Socialt Udsatte – at respekten for mange af de mennesker, der ikke kunne arbejde, let forsvandt i debatten om velfærdssamfund, konkurrencestat og reformerne af de sociale ordninger.

Jeg føler lidt, at det er det selvsamme ærinde, Lisbeth Riisager Henriksen er ude i, når hun i denne velredigerede bog lader en række skarpe penne gå i kødet på de seneste års ny-liberale tankegang: “En gusten vind”, kalder redaktøren den. I denne ideologi hylder man specielt den, der “kan klare sig selv” eller “har taget sig sammen”, sideløbende med at hjælpemulighederne for udsatte borgere til stadighed forringes, og man oplever, at sagsbehandlingen trækkes i langdrag.

Bør være pligtlæsning for beslutningstagere

Bogen har en bred interesse-sfære: samfunds-debattører, socialrådgivere og andre sagsbehandlere i det offentlige system, frivillige i den sociale sektor, sygepleje-ansatte og diakoner. Den bør også være pligtlæsning for samfundets beslutningstagere, men i det hele taget for alle, der har et forhold til “den samaritanske pligt” og gerne vil være med til at lade den være et samfundsopbyggende princip.

Vigtig bog

Det er en vigtig bog, en vigtig udfordring. Den er skarp, men ikke altid lige skarp nok, forekommer det mig. For eksempel er det ikke så lidt af en tilsnigelse, når en af bidragsyderne skriver, at det indenfor de seneste år er blevet et problem med manglende hjælp – eller (i bedste fald) mangelfulde afslag på hjælp – fra det offentlige. Det har været et problem i adskillige år, skulle jeg hilse og sige.
Så altså mange tak for denne bog! Gode socialpolitiske argumenter og solid, faktuel viden er der altid plads til og brug for.
Bogen smyger sig smukt ind til Lisbeth Riisager Henriksens tidligere udgivelse, “Hvad i alverden er meningen?” (2011), der primært handlede om at leve et liv med handikap eller kronisk sygdom.

Lisbeth Riisager Henriksen
(red.): Et liv i andres hænder
299 sider – 238 kr. – Unitas