Areopagos og I Mesterens Lys fusionerer

Der er tale om kærlighed - og sund fornuft, sagde Agnethe Zimino, idet hun sammenlignede fusionen med et ægteskab.
Der er tale om kærlighed – og sund fornuft, sagde Agnethe Zimino, idet hun sammenlignede fusionen med et ægteskab.

Kun én person stemte imod, da forslaget om en fusion mellem Areopagos Danmark og I Mesterens Lys var til afstemning på et ekstraordinært medlemsmøde den 15. november i København.

– Jeg er meget glad for resultatet, for jeg tror, det bliver en styrkelse af arbejdet og af begge organisationers profil. Jeg tror, det vil hjælpe os til at fokusere på det, vi er sat i verden for – nemlig at præsentere evangeliet for religiøst søgende mennesker, siger Lars Mollerup-Degn, som er landsleder i Areopagos.
Efter en demokratisk drøftelse blandt de fremmødte blev det vedtaget, at Areopagos Danmark og I Mesterens Lys (IML) fusionerer fra 31. december 2014.
Fusionen hænger både sammen med økonomi og med fælles visioner og arbejdsområder.
– Vi vil gerne undgå dyr dobbelt administration, og vi tror, at begge organisationer vil kunne tilføre noget positivt til den anden, siger Lars Mollerup-Degn.
Han tilføjer, at de to organisationer både i formål og arbejdsform er meget nært beslægtede og har været blandt hinandens nærmeste samarbejdspartnere i Skandinavien i 20 år.

Ægte kærlighed

Formand for IML, Agnethe Zimino, sammenligner fusionen med et ægteskab.
– Vi har set på alle de punkter i forhold til Areopagos, og jeg mener, at vi kan være helt trygge. Det er ægte kærlighed, og vi har samtidig hovedet med. Rent åndeligt er der en total enhed og en sund og god samklang, og jeg ser ingen som helst hindringer i forhold til at have en fælles bestyrelse. Det er jo netop vigtigt, at vi er forskellige og kan supplere hinanden. Det nyder ethvert ægteskab godt af, siger hun.
Rent praktisk vil de to navne fortsat bruges, som de bruges i dag. Det vil sige nogle gange sammen og nogle gange hver for sig.
Medlemmerne vil fremover opleve, at de får flere oplysninger om ’de andre’, og at der fremover kun bliver ét fælles medlemsmøde om året, fortæller Lars Mollerup-Degn.