Er aborterede børn bare affald?

Skrotskulpturen til ære for de 16.000 ufødte børn er bygget op af nogle af de 16.000 kors, som blev brugt ved sidste års ’Korsmarken’-aktion.
Skrotskulpturen til ære for de 16.000 ufødte børn er bygget op af nogle af de 16.000 kors, som blev brugt ved sidste års ’Korsmarken’-aktion.

For at de 16.000 årlige aborter af ufødte børn ikke blot skal behandles som affald, holdt Retten til Liv igen en aktion i lørdags.

En abortkultur, der udvisker abortbørnenes menneskelighed og skrotter dem som affald.

Det var symbolikken bag den korsmark-skrot-skulptur, som blev bygget op i løbet af lørdag den 1. november på en mark ved Hedensted.
Midt på formiddagen gik en halv snes mennesker i gang med først at skrue et solidt skelet sammen af kraftige brædder. Det blev så plastret til med resterende kors fra sidste års store aktion i 40-året for fri abort.

Bare affald?

– Hvor udtrykket sidste år skulle være smukt og respektfuldt – med snorlige rækker af de 16.000 kors – skulle det denne gang være modsat: grimt og tilfældigt, alt andet end respektfuldt – med symbolsk henvisning til abortkulturens behandling af aborterede børn, forklarer Ellen Højlund Wibe fra foreningen Retten til Liv.
– Skulpturen blev fragtet ud på marken i den vogn, hvor den også nu er anbragt på, og placeret et sted, hvor der ikke er noget at komme efter i forhold til vandzonelinje, Vejdirektoratets påbud om afstand til motorvejen og hvilke paragraffer, man ellers måtte kunne hive frem, når skulpturens budskab er så stødende.
Det er i al fald den mistanke, Retten til Liv kunne få, når fx Hedensted Kommune på forhånd henvendte sig til foreningen med diverse begrundelser for, at de vurderede, at aktionen krævede tilladelse og/eller var ulovlig. En vurdering, foreningen har svaret dem, at de ikke er enig i.

Allehelgens dag

Kort før kl. 15 var skulpturen færdig, og kl. 15 blev der holdt en kort ceremoni på marken ved siden af den.
Landssekretæren Ellen Højlund Wibe holdt en kort Korsmark-skrot-tale, hvorefter der var 1 minuts stilhed til ære for de ufødte, aborterede børn.
Stilheden blev afrundet med en fælles-salme: ”Jesus lever, graven brast”. En salme som også lagde sig op af den følgende dags Allehelgens fejring.
Det samme gjorde de lys, der som en afrunding på ceremonien og dagen blev tændt og placeret rundt omkring i skulpturen, med brændetid der skulle række til søndagen med. Som et minde over de abortbørn, som er døde i løbet af året, og som også bør huskes og mindes på en Allehelgens dag.
Aktionen blev på dagen dækket af P4 Østjylland, P4 Trekanten, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og TV Syd, som bragte et længere indslag derfra i aftenens nyhedsudsendelse. TV Øst bragte også uddrag derfra. Så budskabet nåede via medierne ud til mere end 1 mill. potentielle lyttere/seere, og i de kommende dage vil ca. 45.000 biler dagligt passere skulpturen på marken ud til E45.