Hvad betyder det at være frustreret?

Forleden ved middagsmaden fortalte min yngste søn på 8 år, at en episode i skolen havde gjort ham ”frustreret”. Med et overbærende smil på munden spurgte jeg ham, om han vidste, hvad det egentlig betød at være frustreret? Hertil svarede han uden tøven ”ja, det er når man er halvt ked af det og halvt sur”.
Jeg kunne i det øjeblik ikke have været mere stolt!
Rigtig mange er nemlig ikke klar over, at det udtryk som de så tit bruger, faktisk er en form for paradoks. For den triste, kede-af-det del i frustrationen har brug for at være stille, måske indadskuende og for masser af trøst. Den sure, vrede del af frustrationen har derimod brug for at rase, give udtryk, måske endda håndgribeligt. Og for at komme igennem frustrationen skal der være plads til begge dele. Mange sidder desværre fast i frustrationsfølelsen, netop fordi de ikke får skilt de to følelser ad, hvorfor den ene følelse bremser den anden, når den forsøger at udtrykke sig.
Oplever du dig derfor frustreret, så prøv at gøre dig det klart, hvad der gør dig ked af det, og hvad der gør dig vred. Snak om, skriv ned, reager, først med udgangspunkt i den ene følelse, dernæst i den næste. Med tiden vil frustrationen lette, fordi de underliggende følelser er blevet forløst.
Hilsen Suh

 } else {