Skal demente og syge børn aflives?

Annette Langdahl
Annette Langdahl

Rystende at 40 % af danskere går ind for aktiv dødshjælp til demente og uhelbredeligt syge børn, mener Dansk Kristelig Sygeplejeforening. Hvor er kirkens præster og biskopper, spørger Iben Thranholm i sin klumme.

– Hvem siger, at et dement menneske ikke har et godt liv og ikke har livskvalitet nok? spørger Annette Langdahl og Grete Schärfe fra DKS.

De henviser bl.a. til en ny Gallup-undersøgelse, der viser, at næsten fire ud af ti danskere mener, at aktiv dødshjælp skal legaliseres for demente og uhelbredeligt syge børn.
Det chokerer Dansk Kristelig Sygeplejeforening:
– Ingen ønsker at miste sin hukommelse og personlighed, og alle kan blive enige om, at det er en forfærdelig situation for alle parter og kan opleves uværdigt.
Men det betyder ikke, at man skal have muligheden for at få afsluttet livet – og slet ikke, hvis vi skal tage beslutningen på andres vegne.

Værdig hjælp til livet

– Er det ikke et fattigt samfund, der ikke kan tilbyde værdigt nærvær og omsorg i den sidste del af livet? Har vi ikke misforstået vores opgave, når vi mener, at løsningen her ville være aktiv dødshjælp? spørger Langdahl og Schärfe.
– I Dansk Kristelig Sygeplejeforening kæmper vi for retten til at være til besvær, understreger DKS’erne med henvisning til det manifest mod aktiv dødshjælp, som for nylig blev underskrevet af 30 kendte danskere. Det var læge Hans Holmsgaard, der tog initiativ til underskriftsindsamlingen.
DKS mener, at danskernes ønske om aktiv dødshjælp vil aftage, hvis de pårørende møder forståelse fra personalet og desuden oplever et højt informationsniveau om det at være døende og om mulighedene for at lindre.

Elder care nurse playing jigsaw puzzle with senior woman in nursMedicin skal kun lindre

Mange tror, at den palliative (lindrende) plejes brug af medicin er en form for aktiv dødshjælp. Men smertelindrende medicin kan højst afkorte den døende liv med nogle få timer. Medicinen gives for at lindre, ikke for at afkorte livet, understreger Schärfe og Langdahl.

Hvor er kirken?

Også Iben Thranholm er rystet over danskernes holdning til aktiv dødshjælp. I sin klumme i Udfordringen undrer hun sig over, at kirken er larmende tavs:
– Jeg spørger mig selv, hvorfor ingen kirkelige stemmer, en hær af præster og biskopper, har rejst sig og råbt nej?