IM’s leder bliver fakultetsleder på MF

Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen bliver fakultetsleder på MF.
Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen bliver fakultetsleder på MF.

Den nye leder på Menighedsfakultet er ikke uddannet teolog, men derimod stærk på ledelsesplan.

Menighedsfakultetets bestyrelse ansætter Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen som ny fakultetsleder fra 1. april.
Den 37-årige cand.mag i dansk litteratur har arbejdet i Forlagsgruppen Lohse, først som redaktør og siden som forlagsleder. De sidste fem et halvt år har han været IM’s generalsekretær. Han er desuden formand for Kristelig Handicapforening og Evangelisk Alliance. Thomas B. Mikkelsen har taget to diplomfag i ledelse ved University College Lillebælt samt en 2-årig lederuddannelse ved Attractor under Rambøll.

MF som ressource

Om sine visioner for MF siger den kommende fakultetsleder:
”MF skal være en ressource for kirkelivet i Danmark og tjene kirkens mission. Den teologiske forskning og undervisning skal være på højeste niveau og være præget af relevans og klarhed. Kirken har behov for rummelige præster og ledere, der er i kontakt med moderne mennesker og deres åndelige og sociale problemer.” Den nye fakultetsleder er ikke selv teologisk uddannet. På spørgsmålet om, hvad hans faglige kompetencer kan bidrage med i MF’s regi, svarer han:
– Jeg er uddannet i dansk litteratur og er vist nok analytisk stærk. Min tankegang er samfundsorienteret, og jeg har en generel nysgerrighed i forhold til, hvad der rører sig i verden omkring mig. Desuden har jeg efterhånden en ret tung ledelsesmæssig erfaring. Min opgave på Menighedsfakultet bliver primært at arbejde med strategi og ledelse og i det hele taget være den person, der får enderne til at nå sammen. Min åbne og analytiske tilgang til verden og min ledelsesmæssige erfaring kan forhåbentligt blive et konstruktivt bidrag til Menighedsfakultets fortsatte udvikling. Jeg er ikke teolog, og det rummer måske en pointe i sig selv, at et teologisk fakultet har brug for en leder, der har sit faglige ankerpunkt et andet sted, vurderer Thomas B. Mikkelsen.

Lyttende kaptajn

Den kommende fakultetsleder fandt stor inspiration gennem Lausanne-konferencen om verdensmission i Cape Town i 2010. Thomas B. Mikkelsen beskrives som en leder med evne til at netværke og lytte til andre, men er også kendt for ikke at være bange for at agere kaptajn, angive en retning og tage de nødvendige beslutninger.