Vil 2015 indvarsle en ny martyrietid?

Iben Thranholm
Iben Thranholm

Hvad var den vigtigste kirkelige begivenhed i 2014? Var der overhovedet nogen? Jeg kan ikke komme i tanke om en særlig. Desværre et tegn på, at kirken får sværere og sværere ved at sætte dagsordenen ikke blot i det danske samfund, men generelt i den vestlige verden. Kirken rydder kun forsider, når den er med på at følge, hvad det sekulære, ateistiske demokrati dikterer, at den skal mene og sige. Som fx at lovprise homoseksuelle ægteskaber og vise åbenhed over for aktiv dødshjælp og kalde det en barmhjertighedsgerning. Taler kirken imod, og stikker den sin næse for langt frem med sin lære traditionelle lære, får den at vide, at den er ukærlig og umenneskelig. Interessant nok kaldte man også kristne i det antikke Rom for umenneskelige, når de gik imod normen, som dengang også var abort og selvmord. Kirken må gerne være med i klubben – i demokratiet – så længe den ikke optræder som ”modsigelsens tegn”. Prisen for at være relevant er, at kristne skal kysse kejserens billede. Det er i vore dage en strømning, der er direkte anti-kristelig og som promoveres politisk, kulturelt og i medierne. Vi lever i den tid, som Paulus omtaler som ”det store frafald og lovløshedens menneske”, dvs. oprørets ånd. Kristne må i 2015 vågne op og indse, at det liberale demokrati er ved at udvikle sig til en anti-kristen ideologi. I 2014 kom der særligt fokus på kristenforfølgelser, fordi ISIS nedslagter kristne i Irak, men der foregår også en systematisk psykologisk forfølgelse af kristne i Vesten. Mange kristne ved det godt, men vælger at tie stille og indordne sig – for man kan jo ikke klage, når vi har ytringsfrihed, vel? 2015 vil handle om at vælge. Om man vil tilpasse kristendommen oprørets ånd, eller om man vil stå fast. Det kan komme til at koste. Måske martyrietiden er tilbage. Men netop det er årets gode nyhed. Kirkehistorien viser, at det er gennem martyriet, at kirken vokser allermest.
Jesus har sagt, at dødsrigets porte aldrig skal få magt over kirken. Den ateistiske overgrebskultur, som viser tænder, vinder aldrig over Gud. ”Evil may have its hour, but God will have His day”, som den legendariske katolske ærkebiskop Fulton Sheen engang bemærkede. Det er de kristne, som har førertrøjen på. Godt nytår!