Den engelske Kirke frygter lov om tre forældre

- Vi leger ikke Gud her, hævder premierminister Cameron i forbindelse med indførelsen af en lov om DNA-manipulation.
– Vi leger ikke Gud her, hævder premierminister Cameron i forbindelse med indførelsen af en lov om DNA-manipulation.

Et stort flertal i det britiske underhus vil gøre det muligt at hindre visse medfødte sygdomme ved at skabe babyer med arveanlæg fra to kvinder og en mand.

– Vi prøver ikke at lege Gud, vi vil bare sikre, at forældre kan få sunde børn, hævder premierminister David Cameron. Men den anglikanske kirke udtrykker bekymring. BBC News oplyser, at 382 stemte for og kun 128 imod, da forslaget om ’tre forældre’ var til afstemning i Underhuset. Loven skal nu igennem Overhuset, men også her ventes den at blive vedtaget uden problemer. Man regner med, at de første babyer med tre forældre vil se dagens lys i 2016.

Ikke for at lege Gud

Premierminister David Cameron understreger, at hensigten er at sikre forældre med genetiske sygdomme sunde børn. – Vi leger ikke Gud her, hævder han. Processen går ud på, at man i forbindelse med kunstig befrugtning forener sundt DNA fra en kvindelig donor med et æg fra en kvinde med sygt genetisk materiale. Det kan ske enten før eller efter befrugtning af ægget.

Det såkaldte mitokondrie tilfører næring til cellerne og udgør kun omkring 0.01 procent af en celle – og dermed også af en kvindes æg, forklarer tilhængere af teknikken. Med den nye teknik håber man at kunne undgå, at børn bliver født med sygdomme som fx muskelsvind. Omkring 2.500 britiske kvinder har defekte mitokondrier.

Fra næste år kan der blive født børn med DNA fra tre forældre i Storbritannien.
Fra næste år kan der blive født børn med DNA fra tre forældre i Storbritannien.
Kirken advarer

Den anglikanske Kirke har udtalt, at embryo-forskning har sin berettigelse, når det gælder om at hjælpe børn. Men man advarer mod tre-forældreloven:
– Ærkebiskoppen, som følger sagen, føler ikke, at der har været tilstrækkelig forskning eller eksperthøringer om etikken, sikkerheden og effektiviteten ved overførelsen af mitokondrier. Uden et mere tydeligt billede af den rolle, mitokondrier spiller i overførelsen af arvelige egenskaber, føler kirken ikke, at det er forsvarligt at ændre loven på nuværende tidspunkt, udtalte Rev.

Brendan McCarthy, som er kirkens konsulent inden for medicinsk etik. Sir Tony Baldry gav i Underhuset udtryk for Den anglikanske Kirkes betænkeligheder:
– Den anglikanske Kirke accepterer embryo-forskning, der sker for at lindre menneskelig lidelse. Men man er bekymret, fordi der ikke har været tilstrækkelig videnskabelig forskning eller eksperthøringer, især når det gælder etikken ved mitokondrie-overførsler og den rolle mitokondrier spiller ved overførslen af de arvelige egenskaber, forklarede han.

Ingen vej tilbage

Under debatten i Underhuset blev der fra flere sider talt både for og imod genmanipulation. Sundhedsminister Jane Ellison betegnede lovforslaget som et ’modigt, velovervejet og velinformeret skridt’.
– Det handler om videnskab på verdensplan inden for et meget respekteret og velreguleret system. Og for mange berørte familier vil det være et lys for enden af en meget mørk tunnel, sagde Jane Ellison.

Parlamentsmedlem Fiona Bruce hævdede, at man ikke kan overskue de medicinske konsekvenser af processen for de kommende generationer
– Én ting er sikker, når denne ændring er sket, ’så snart genet er ude af flasken’, når disse procedurer, som vi bliver bedt om at godkende, er undervejs, så har samfundet ingen vej tilbage, fastslog Fiona Bruce.


Artiklen fortsætter efter annoncen: