Årsmøde i missionsselskabet Promissio: Den første kærlighed

Skoleleder Yadeshi Alemu
Skoleleder Yadeshi Alemu

Promissio holder årsmøde på Midtjyllands kristne Friskole i Herning lørdag den 11. april 2015. Temaet er: Den første kærlighed med henvisning til missionens arbejde, som startede i Bale i Sydetiopien for 65 år siden.
Promissio har forpligtet sig på igen at gøre en særlig indsats i Wabe Batu Synoden, som i dag står for den lutherske Mekane Yesus Kirkes arbejde i regionen. Området er fattigt, og islam vinder stadig større indflydelse i lokalsamfundet.
Promissio har inviteret to repræsentanter fra synoden til årsmødet, for at de kan fortælle om arbejdet og udforodringen ved at præsentere det kristne evangelium for områdets muslimske flertal.
De to gæster fra Etiopien er pastor Mude Bati som er Wabe Batu Synodens præsident, og skoleleder Yadeshi Alemu. De holder indlæg om eftermiddagen og aftenen på Promissios årsmøde.
I løbet af årsmødedagen bliver der rig lejlighed til at få et aktuelt indtryk af Promissios arbejde med mission i Afrika og Danmark. Der vil også dagen igennem være aktiviteter for børn.
Bodil