Derfor går nordmænd i kirke

Mens færre går til gudstjeneste, og dåbstallet falder i Den norske kirke (DnK), har Agder og Telemark Stift spurgt nogle kirkegængere, hvorfor de kommer i kirken, skriver KPK.
– Det var ikke en grundig, videnskabelig undersøgelse, men den giver en del interessante svar på, hvorfor folk går i kirke, siger Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark til Vårt Land.
Undersøgelsen blev foretaget i 14 forskellige menigheder, og bispedømmet modtog over 1.100 svar.
Undersøgelsen viser, at de fleste går i kirke, fordi de føler sig hjemme, mens de færreste gør det af pligt.
De adspurgte nævner følgende tre hovedårsager til kirkegangen:
• Jeg føler mig hjemme i gudstjenesten.
• Gudstjenesten styrker min tro.
• Gudstjenesten gi’r mig højtid og rum for eftertanke.
Lavest lå: ’Jeg bliver bedt om at gøre noget’, ’Pligtfølelse, jeg synes, jeg er nødt til det’ og ’Jeg får kørelejlighed eller bliver inviteret’.
– Jeg tror, mange opsøger kirken, fordi det bekræfter troen og de føler sig hjemme. Desuden er der nok mindre pligtfølelse i dagens samfund, siger Erling Birkedal, projektleder ved Menighetsfakultetet til Vårt Land.
Birkedal har blandt andet arbejdet med menighedsudvikling i omkring 40 menigheder i DnK.