Farvel, eller på gensyn..?

Af Poul Kirk Tidl. lærer og frikirkepræst
Af Poul Kirk
Tidl. lærer og
frikirkepræst

Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?«

De sagde altså: »Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.«

Vi ses igen

Da jeg reflekterede over søndagens tekst, tænkte jeg: Hvad skal der stå på min gravsten? Hvad er det vigtigste budskab, jeg vil have sendt til mine nærmeste, når jeg ikke er her mere? Ikke at jeg tror, at jeg er ved ”at stille træskoene”, men dagens tekst opfordrer os til at se virkeligheden i øjnene.

Jesus ved, at han snart skal dø, og forsøger at få dette kommunikeret til disciplene. Men da opstandelsen fra de døde ikke indgår i disciplenes forståelse, giver det ingen mening for dem, at han syv gange i de syv vers forsøger at sælge hovedbudskabet: At han snart skal dø og vigtigst af alt: Om ”kort tid” skal de ses igen.

Jesus ved, at det bliver en svær tid for dem

Paulus omtaler døden som vores sidste fjende. Og døden er en virkelig fjende! Sådan opleves det, når en gammel oldemor efter mange år forlader os, når en aktiv pensionist pludselig dør som følge af en blodprop. Og det er virkelig smertefuldt, når en ung mor dør af kræft – og det er næsten ubærligt, når et forældrepar må lægge deres lille barn i en kiste.

Ved kisten grædes der
Paulus omtaler døden som vores sidste fjende. Og døden er en virkelig fjende! Men Jesus siger, at vores sorg skal vendes til glæde.
Paulus omtaler døden som vores sidste fjende. Og døden er en virkelig fjende! Men Jesus siger, at vores sorg skal vendes til glæde.

Men Jesus siger, at vores sorg skal vendes til glæde. Han bruger et eksempel, som alle mødre – og fædre – kender: At kvinder føder deres børn med smerte. Men det glemmes hurtigt i glæden over den lille ny. Når den lille baby ligger i mors arme, overstråles smerten af glæden.

Når døden møder os, vil Jesus minde os om, at han har magten over livets sidste og største fjende: Døden. At den Almægtige Gud er stærkere end døden. Det beviste han påskemorgen, da han opvakte Jesus fra de døde. Og Jesu legeme var et ”herlighedslegeme” uden forkrænkelighedens iboende svagheder og begrænsninger. Ikke nok med, at Gud i Kristus besejrede døden og dermed besejrede menneskets værste fjende, men han gjorde også døden til den tjener, der bragte Jesus tilbage i et bedre legeme. Guds suveræne og fantastiske triumf over døden.
I det sidste vers giver Jesus plads til sorgen: ”Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.«

Selvfølgelig sørgede Jesu mor over tabet af sin søn i starten af trediverne. Og måden, det skete på, var enhver mors mareridt. En skændselsfuld død i det offentlige rum akkompagneret af et kor af modstandere og religiøse farisæere, som ønskede hendes søn fjernet fra denne verden. Og for apostlen Johannes var det et smerteligt farvel til ham, han havde satset hele fremtiden på.
Jesus giver sorgen et respektfuldt rum. For det er menneskeligt at sørge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sorg vendes til glæde

En dag skal vi ikke længere sørge, men glæde os. Og denne glæde vil vare evigt, og Jesus lover os, at ingen vil kunne tage denne glæde fra os. De efterladte vil i glimt fornemme denne glæde. Nogle dage kun i små glimt – andre dage i timevis. Men aldrig fuldt ud på denne jord. Der er dage efter dødsfaldet, hvor alle andre er kommet videre, at de nærmeste pårørende stadigvæk oplever smerten over at have mistet den, man holdt af. I sådanne situationer er det godt at minde sig selv om, at sorgen er naturlig – men om ”kort tid” skal vi ses igen. Og det er tankevækkende og meget trøstefuldt, at Jesus i de syv vers ved, at vi er nødt til at have denne sandhed serveret syv gange: Om kort tid skal vi ses igen.

For at minde både os selv og vore efterladte om denne fantastiske sandhed kunne denne sætning måske være et godt forslag til teksten på en gravsten:

Vi ses igen.
Amen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Joh. 16:16-22

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Sorg skal vendes til glæde
16Snart ser I mig ikke mere, men lidt senere vil I se mig igen.« 17Da spurgte disciplene hinanden: »Hvad mener han med, at vi snart ikke skal se ham mere, men at vi så lidt senere får ham at se igen? Og hvad mener han med, at han skal gå til Faderen, 18og at det skal ske snart? Vi forstår det ikke.«
19Jesus var klar over, at de ønskede at spørge ham om det, så han sagde: »I spørger hinanden, hvad jeg mener med det, jeg sagde. 20Dét siger jeg jer: Denne verden vil glæde sig over det, der skal ske med mig – men I vil sørge og græde. Bagefter vil jeres sorg blive vendt til glæde. 21En kvinde glæder sig ikke til den smerte, der er forbundet med at føde, men når barnet er født, glemmer hun smerterne af glæde over, at et lille menneskebarn er kommet til verden. 22Det samme gælder jer. I er ikke glade lige nu, men vi skal ses igen, og da skal I opleve en glæde i hjertet, som ingen kan tage fra jer.