Biskoppen og alkohol

Henning Sørensen
Villa Pax, Irisvej 17
8500 Grenaa

Mere ædruelighedsvenlige signaler må forventes fra Aarhus bispestol.
Afgående biskop i Aarhus Stift, Kjeld Holm, har med sine alkoholforherligende udtalelser og praksis kostet Folkekirken medlemmer. Og han bliver ved til det sidste. Som da han på TV gav bispevalgets taber, forstander Jens Maibom-Pedersen, rådet: “Drik en snaps og syng en salme!” – Det burde være: “Syng to salmer og hæld alkoholen i kloakken!”
Den nyvalgte biskop, domprovst Henrik Wigh-Poulsen, begynder med at præsentere bispeværdigheden væsentlig mere seriøst end sin forgænger: Da han blev valgt, lod han sig flere gange fotografere med en danskvand i hånden.
Henrik Wigh-Poulsen har forsket i og skrevet om salmedigteren, valgmenighedspræst og forfatter, Jakob Knudsen (1858-1917). – Jeg vil foreslå den nyvalgte biskop også at forske i en anden betydelig salmedigter og biskop i Aalborg Stift, Christian Ludwigs (1877-1930). Han var hele sit voksenliv aktiv medlem i Danmarks Afholdsforening. – Hvis Henrik Wigh-Poulsen kan se en opgave i at videreføre arven efter C. Ludwigs, vil han tilføre bispekollegiet og Folkekirken øget troværdighed.