Hvad skal vi bruge løftet til?

Af Ingrid Markussen Tidl. missionær,  forfatter og forkynder
Af Ingrid Markussen
Tidl. missionær,
forfatter og forkynder

Vi er ved enden af tiden mellem påske og pinse. Jesus tager afsked med de mennesker, som har været ham nærmest i de sidste tre år af hans liv her på jorden.

Men de vil ikke blive overladt til sig selv. Det var pinseløftet, der lå i ordene:
”Når jeg sender Vejlederen til jer- sandhedens ånd, der kommer fra Faderen – så vil han tale til mennesker om mig, men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen”.

Det var noget helt bestemt, de skulle fortælle om, nemlig alt det, de havde oplevet på deres vandring sammen med Jesus. Fra den første dag, Jesus kom ind i deres liv, skete der noget nyt for dem. Det er dette nye, de skal fortælle videre til andre. Det havde fuldstændig ændret deres liv.

Ny styrke og frimodighed

Og efter Pinsedagen med Helligåndens komme kunne de faktisk slet ikke lade være med at fortælle om alt det, de havde været vidner til sammen med Jesus. Helligånden gav disciplene en ny åndelig styrke og frimodighed. Helligånden blev deres vejleder og mindede dem om, hvad Jesus havde sagt og gjort. Jesus er selv i Helligånden levende og nærværende hos dem.

Jesus sagde i missionsbefalingen: ”Gå – og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.
Dette løfte gjaldt specielt for dem, der lydigt gik på Jesu ord og fortalte evangeliet om verdens frelser til andre mennesker. De var derfor aldrig ladt alene, og det gav disciplene dengang kraft og mod til at fortælle andre mennesker om Jesus.

Hvordan kunne de holde fast under forfølgelser?
Selv om flere af de første kristne blev dræbt, holdt de kristne alligevel fast ved deres tro på Jesus. De ændrede ikke deres vidnesbyrd for at slippe for forfølgelse. De var fyldt af Sandhedens Ånd. Og det viser os også, hvor pålidelige vidner de var. For der er jo ingen, som vil dø for noget, som de ikke selv regner for vigtigt og sandt.

Lyt til deres vidnesbyrd
Jesus lover disciplene, at de ikke efterlades alene. Vejlederen, sandhedens ånd, vil være hos dem og give dem styrke og frimodighed til at vidne om ham. Det samme løfte gælder os i dag.
Jesus lover disciplene, at de ikke efterlades alene. Vejlederen, sandhedens ånd, vil være hos dem og give dem styrke og frimodighed til at vidne om ham. Det samme løfte gælder os i dag.

Vi kan i dag kun være gode og sande vidner om Jesus, når vi lytter til deres vidnesbyrd, de som var med ham fra begyndelsen. Vi skal jo ikke selv digte vores vidnesbyrd om Jesus, men bringe det videre, som vi har hørt og læst i Bibelen. Vi skal også som de første disciple lade os lede af Sandhedens Ånd. Og vi skal i alt holde os til sandheden.

Hjælp til at leve i sandheden

Jesus forbereder disciplene på den svære tid, som ligger foran dem. Han trøster dem og formaner dem. Han opmuntrer dem, så de ikke taber modet og mister troen på ham. For der vil komme svære dage. Men Ånden skal minde dem om Guds kærlighed til dem – og den skal vejlede dem til at være og leve i sandheden hver dag. Ja, minde dem om, at Gud har givet dem Helligånden og fyldt deres hjerter med sin kærlighed, for at de skal leve med frimodighed og glæde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gælder løftet andre end disciplene?
Løftet om Vejlederen, Sandhedens Ånd, gælder også for os. Modstand i os selv og fra andre er noget, der hører med til livet i denne verden. Den eneste, der kan overvinde modstanden, er Helligånden, vores vejleder, som kom til os på Pinsedagen.
Vi har brug for Helligånden i vores liv ligesom disciplene dengang. Vi skal naturligvis forkynde evangeliets budskab på tidens sprog, men det er altså slet ikke det samme som at forkynde det på tidens præmisser.
Vi skal fortælle det glædelige budskab om Guds kærlighed til os alle i Jesus Kristus, som jo i sidste ende også er det vigtigste i dit og mit liv.
Helligånden udruster os til at leve i vores hverdag, så vi helt konkret får hjælp til at sige og gøre det, Gud vil have sagt og gjort. Så det kan mærkes på os, at vi lever sammen med Jesus og er fyldt af hans Ånd, Sandhedens Ånd.
”Kom sandheds Ånd og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed”

Søndagens tekst: Joh. 15:26-16:4

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Når Talsmanden kommer
26Når jeg sender Vejlederen til jer – sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen – så vil han tale til mennesker om mig. 27Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.
1Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. 2I vil blive smidt ud af synagogen, ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. 3Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min Far eller mig. 4Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg har sagt til jer nu. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele tiden været hos jer.


Artiklen fortsætter efter annoncen: