Fokus på det vigtige brød

s15_Ikke af brød aleneEt mindre bibelstudie med et godt afsæt og interessante spørgsmål. Men samtidig er det bibelkritisk.

”Giv os i dag vort daglige brød,” lærer Jesus sine disciple at bede, og andetsteds beskriver han sig selv som Livets Brød og lover, at den, der kommer til ham, aldrig skal sulte.

Disse skriftsteder taget i betragtning giver det god mening, når Ingrid Ank i dette bibelstudiemateriale belyser både hverdags- og nadvermåltidet; i seks kapitler gennemgår hun det overordnede tema i et bibelsk, kristent og dagligdags perspektiv.

For bibelkritisk

Gennemgående er der ikke meget at komme efter, men når forfatteren skriver, at kristendommen ”begyndte som en madklub”, er der tale om et populariserings-forsøg, som nærmer sig det decideret vildledende og forfladigende. Ligeledes kunne man godt have undværet forfatterens overvejelser omkring evangelierne, ”en række fortolkninger, der ikke nødvendigvis peger tilbage på en historisk virkelighed” (s. 15).
For hvis det hele blot er ”overleveringer”, som hun skriver, må det vel stå hen i det uvisse, hvorfor der i det hele taget skal laves bibelstudiemateriale omkring det? Hvorfor så ikke ligeså godt lade det indgå i skolens danskundervisning, kan man spørge? – Det kan undre, at forlagsredaktøren på Unitas ikke har haft tekst-markøren fremme her.

Godt afsæt og relevante spørgsmål

Materialets afsæt er ellers interessant, nemlig det, at når man spiser sammen, indgår man samtidig i en særlig relation til hinanden. Måltidet er også inkluderende, og netop dét var en anstødssten for farisæerne de gange, de ”greb” Jesus i at spise under samme tag som toldere og (andre) syndere. Det Ny Testamente taler mange steder om måltidet; det er det fællesskab, der ligesom kirken går på tværs af samfundets kunstigt skabte skel mellem mennesker. Alle er de jo skabt i Guds billede.
Et helt særligt og centralt måltid er nadveren, som kristne til alle tider har været fælles om, men hvis betydning også har skabt splittelse i kirken: der er væsens-forskellige opfattelser af nadveren hos katolikkerne, blandt de reformerte og i den lutherske kirke.
Alt dette – og mere til – belyser denne lille bog, der også glimrer ved sine meget relevante spørgsmål til samtale og eftertanke i studiekredsen. Men som allerede anført: der er lige nogle kameler, der skal sluges. Bibelkritikken stikker sit grimme hoved frem overalt.

Ingrid Ank: ”Ikke af brød alene. Et bibelstudiemateriale om
måltidet og nadveren.” • Unitas Forlag 2015 • 48 sider • 65 kr.