Stem på kristen politik!

David Hansen
Pastor,
Aalborg Menigheds Center.

Reaktionerne kommer sikkert prompte med ord og holdninger som, ”der er ikke noget, som hedder kristen politik”, ”kristendom og politik skal holdes adskilt ” ….bla, bla, bla.
Intet kan være mere forkert, nemlig det at adskille tro og politik.
Der er på tide at begrave Luthers to-regimente-lære! Måske havde den en vis betydning og værdi dengang. Men idag er hvert eneste menneske både medbestemmende og samtidig et direkte offer for den førte politik. Derfor er politisk involvering fra den bibeltro kristenhed afgørende.
Vi bibeltro kristne kan ikke tillade os at jamre over den sekulære udvikling, som for længst har nået hedenske dybder. Alle kender vi Fadervors ”komme dit rige”, som i den grad vedrører udviklingen nu og her, og ikke mindst 2. Krøn. 7:14, som så ofte citeres ”hvis mit folk, som kender mit navn…. ydmyger sig og beder…..så vil jeg høre det i himlen og læge deres land”!
Dansk politik idag, det være sig under borgerlig eller socialistisk lederskab, udvikler sig stort set lige fedt. Man kæmper om tildelingen af ca. 3-6 mia. ud af et statsbudget på 1000 mia. Planøkonomien er forlængst indført og det i en grad, som må gøre ethvert kommunistisk regime grøn af misundelse. Så et valg ændrer ikke meget på det.
Det valgene i DK i grunden altid har drejet sig om, og også bør dreje sig om fremdeles, er værdipolitikken.
”Vælg idag, hvem I vil tjene” sagde Josua til folket. Med andre ord, hvilken Gud står bag vore valg, hvilken ånd, hvilken ideologi m.v. skal lede nationen, dens generationer og relationer fremover? Skal det være kapitalisme (den frie markedsøkonomi), sekularisme (som nogle fejlagtigt sidestiller med objektivitet) eller socialisme?
Bibeltro kristne har næsten altid være splittede på spørgsmålet om, hvorvidt kristne burde stemme borgerligt eller socialistisk, til højre eller venstre. Kristendemokraterne har fx været svækket og stort set hanslingslammet af netop denne opdeling. Svaret er enkelt:

1. Der findes en kapitalisme, som er drevet af den bibelske forståelse af ejerskab, frihed og forvalterskab, og der findes en kapitalisme, som er drevet af begær, magt og materialisme.
2. Der findes en socialisme som har sit udspring i ateisme, materialisme, magt og misundelse, og der findes en etisk socialisme, som den biskop Martinsen fx formulerede i 1880’erne, men som blev kuppet af den ateiske, socialistiske fagbevægelse og de socialistiske partier.
For mig at se bør der i lyset af dette ikke være den store tvivl om, hvor jeg som troende skal sætte krydset, nemlig det sted, der vedkender sig bibelske værdier, så som retfærdighed, gudsfrygt, personligt ansvar, forvalterskab, frihed, næstekærlighed m.v.
Med bøn om Danmarks befrielse for gudløse kræfter.