Dorthe røg pludselig i Folketinget

s3_stor_dortheullemoseDorthe Lynge Ullemose løber 8 km. hver morgen, og det vil hun blive ved med, når hun nu skal i Folketinget. Hun har også været dansk ungdoms-mester i badminton. Men hendes kristne tro betyder allermest.

Dorthe Lynge Ullemose er vokset op i et kristent hjem i Aalborg. Familien var baptister, og det er Dorthe stadig.

– Jeg har ikke tænkt mig at lave om på den, jeg er, hvad enten jeg er nede i Brugsen eller i Folketinget – eller i kirke, siger hun.
Faktisk var hun indtil for et år siden ansat på kvarttid som prædikant i Baptistkirken i Oure på Fyn. Udover at prædike en gang om måneden, forsøgte hun også at samle de unge på Fyn.
Familien består af Frans, som er lærer og uu-vejleder. Og børnene Mathias, som læser finansøkonomi i Aalborg, og Maria, som tager HF i Hillerød, hvor hun er aktiv i Alterna og Hillerød Frikirke.
Desuden har familien to plejebørn, Mik og Erik, som Dorthe regner med til familien i huset på Skårupøre Strandvej.

På landsholdet

Dorthe er sports- og konkurrencemenneske. Hun kom som ung på landsholdet i badminton.
– I fire år lavede jeg ikke andet end at rejse rundt med Team Danmark. Dengang boede jeg i Hvidovre. I 1985 blev jeg dansk ungdomsmester.
– Dyrker du stadig badminton?
– Nej, det er jeg holdt op med. Men de sidste tyve år har jeg løbet 8 km hver morgen. Og det gør jeg stadig. Det er kroppen vænnet til. Hvis jeg skal arbejde kl. 8 står jeg op kl. 6, og hvis jeg skal arbejde kl. 6, står jeg op kl. 4.

Børns behov

– Jeg er uddannet som socialpædagog og har arbejdet på en specialskole for børn med særlige behov. Men selv om jeg har arbejdet dér, går jeg ikke ind for, at børn med problemer skal tages ud af deres miljø. Jeg mener, de skal inkluderes på den skole, hvor deres kammerater også går. De skal måske gå i specialklasser, men være med til fodbold sammen med deres kammerater.
– Men er det ikke blot en måde, kommunerne sparer på, når de nedlægger specialskolerne?
– Det er det nogle steder. Men jeg har i byrådet fået gennemført, at pengene følger barnet. I dag er det omkostningsfrit for skolerne blot at pille de vanskelige elever ud og flytte dem til specialskoler.
Jeg ønsker, at pengene skal følge med barnet, så skolelederen kan vurdere, om de selv kan klare barnet. Der skal naturligvis være penge til speciallærere, fastslår Dorthe Ullemose.

Lynkarriere

– Hvornår kom du i byrådet?
– Jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti for to år siden, og fire måneder efter kom jeg i byrådet med 661 stemmer, og til Folketingsvalget fik jeg knap 3.000 stemmer. Og nu sidder jeg så også i Folketinget. Det er ret chokerende…, indrømmer Dorthe Ullemose, der nu skal bruge tre dage om ugen på Christiansborg. Men hun vil dog blive i Svendborg byråd for at beholde den lokale kontakt.
– Kommer du fra en politisk aktiv familie?
– Nej, vi har da snakket politik derhjemme, men i min familie er der ikke nogen, der har været valgt ind i noget. Men min svigerfar, Erik Ullemose, var borgmester i Gudme.

Muslimerne

– Hvorfor meldte du dig ind?
– Det var bl.a. fordi jeg blev provokeret af, at mange skoler og børnehaver afskaffer julegudstjenester med fadervor og juleevangeliet af misforstået hensyn til det muslimske mindretal.
Vi har jo mange burmesere og vietnamesere, som der slet ingen problemer er med. Men samtidig ved vi, at 67 pct. af de muslimer, som kommer hertil, fortsat er uden arbejde og lever på overførselsindkomster. Det skyldes bl.a., at kvinderne bliver derhjemme, som de er vant til, og det er også ok. Men når man kommer til en anden kultur, må man også indrette sig.
Jeg har i kommunen foreslået, at de flygtninge, vi modtager i Svendborg, alle får en lokal kontaktfamilie, så de ikke lever i parallel-samfund og vil indføre sharia her i landet.
– Men det er vel ikke muslimerne selv, der vil afskaffe julegudstjenester. Det er vel danskere, som ikke selv er troende…?
– Ja, jeg tror, der er sket et skred i de kristne værdier, som Danmark før har bygget på. Vores grundlov bygger jo på kristne værdier. Og jeg føler, at DF er bedst til at passe på værdierne, siger Dorthe og tilføjer, at det ikke er blevet vel modtaget af alle.
– Faktisk har jeg mødt en del forargelse i min egen kirke. Nogle har vendt mig ryggen.
– Er det, fordi Dansk Folkeparti tidligere især var kendt for modstanden imod indvandring?
– Joh, men der er jo ikke ét parti, som har helt ret på alle punkter. Alle har noget med, som man måske ikke bryder sig så meget om. Alligevel tror jeg, det er godt, hvis kristne går ind i forskellige partier og påvirker og er et vidne om deres tro.
Vi skal ikke dømme hinanden. For jeg tror, Gud bruger os alle efter vores personlighed. Derfor kommer vi også i forskellige kirker. Jeg kommer også ind i mellem i Pinsekirken, når jeg trænger til noget lovsang, indrømmer Dorthe, som fortæller, at hendes bror Lars Lynge tidligere var præst i Citykirken i Høje Tåstrup og nu er rykket til Hillerød Frikirke. Og broderen Søren Lynge er kendt for at holde foredrag og invitere alle til at holde juleaften med sig.
– Du er også politisk meget optaget af de sociale forhold?
– Ja, og her er DF jo faktisk mere ”rød” end de andre borgerlige. Vi vil gøre noget for de syge og de svage. Vi vil ikke bare spare på det offentlige.
– Ja, men nogle milliarder vil I tage fra u-landsbistanden. Hvad tænker du om det?
– Jeg er da lidt i tvivl. For jeg mener bestemt, at vi i et rigt land bør hjælpe de fattige, men samtidig går ulandsbistanden også til lande, hvor der er rigtig meget korruption. Og spørgsmålet er, hvor meget gavn de fattige har af det, vi giver.
– Men er det ikke for let at argumentere imod ulandsbistanden, blot fordi der sker misbrug?
– Jo, men vi ønsker jo kun at nedsætte bistanden til 0,7 pct af BNP, som er det niveau FN anbefaler. Vi vil stadig ligge som nr. 5.
– Og hvad med de ufødte?
– Jeg mener jo, at livet begynder ved undfangelsen. Derfor kan jeg ikke gå ind for fri abort. Jeg har mine særstandpunkter på nogle områder.
– Vil du få lov til at have en anden mening i DFs gruppe?
– Det er jeg meget spændt på, for der er jo en vis partidisciplin, som man skal følge. Men der vil nok komme nogle sager, hvor jeg må stemme anderledes efter min samvittighed eller undlade at stemme – eller blive borte.

Brug for forbøn

– Men jeg har i hvert fald meget brug for, at der er nogen, der beder for mig, så jeg ikke falder ned, når det bliver hårdt.
Jeg kan jo ikke noget i egen kraft. Jo, jeg er meget bramfri og tør stå op for det, jeg tror på, men jeg har brug for Guds kraft og visdom, hvis jeg skal gøre noget gavn, slutter det nu ærede folketingsmedlem Dorthe Lynge Ullemose. Hun har i øvrigt holdt Udfordringen i mange år.