Giv evangeliet tilbage til jøderne

Af Jacob Damkani  Uddrag fra bogen ’Hvorfor lige mig?’
Af Jacob Damkani
Uddrag fra bogen ’Hvorfor lige mig?’

Både jøderne og Israel har brug for hjælp fra kristne for at få del i Guds velsignelse.

Jesus græd over Jerusalem, fordi folket afviste ham. Der er nemlig kun én måde, hvorpå både jøder og ikke-jøder kan blive frelst – det er ved at påkalde Jesu navn. Derfor må budskabet om Jesus forkyndes for begge parter.

Der er beklageligvis mange velmenende troende, som er faldet i fælden, vildledt af en af de to hovedstrømninger inden for fejlagtig undervisning:
1. Erstatningsteologi – en doktrin, der lærer, at Israels Gud har forkastet Israel og udskiftet dem med Kirken, som om Israel ikke længere var Guds folk, og der ikke længere var noget fremtidigt formål eller en fremtidig plan for dem.
Hvis det er sandt, ville alle profeterne såvel som alle apostlene være løgnere! Hvis det er sandt, ville hele Guds Ord være en stor Løgn! Gud forbyde! Hvis Gud ikke overholdt sin evige pagt med Abraham, Isak, Jakob og David, hvilket håb eller hvilken sikkerhed ville de ikke-jødiske troende da kunne have i en så ubestandig Gud?
Hvis Gud bryder sin evige pagt med sit folk Israel, hvad gør dig da så sikker på, at denne Gud vil overholde sin pagt med dig og de løfter, han har givet dig?

2. Den anden hovedløgn, som Satan, Løgnens Fader, har spredt rundt i Kirken, hænger sammen med Romerbrevet 11:26a: ”…så skal hele Israel frelses.”
På grund af dette løfte er mange velmenende troende kommet til at tro på den løgn, der har gennemboret kirkens hjerte, at der ikke er noget behov for at forkynde evangeliet til jøderne, for når alt kommer til alt ”…skal hele Israel frelses”. Dette store løfte er dog kun til de jøder, der er i live den dag, hvor Herren kommer.

Gud holder sine løfter

Dette løfte hænger sammen med de tre vigtigtste kapitler i hele Bibelen, Romerbrevet 9, 10 og 11, hvor vi ser Paulus’ hjertesuk efter at opbygge tillid i læserens hjerte. Apostlen ønsker at bringe læseren til forståelse af, at Gud ikke har forkastet sit folk, Israel.
Gud er en troværdig Gud. Han vil med sikkerhed opfylde sine løfter til Israel, og derfor kan du som troende betro hele dit liv i hans elskende og trofaste hænder…

Gennem organisationen ’Trumpet of Salvation for Israel’ arbejder Jesus-troende jøder og kristne ikke-jøder med at bringe evangeliet til det jødiske folk. Her ses en missionær i samtale med israelske soldater. Skærmprint fra Trumpet of Salvation video 2.
Gennem organisationen ’Trumpet of Salvation for Israel’ arbejder Jesus-troende jøder og kristne ikke-jøder med at bringe evangeliet til det jødiske folk. Her ses en missionær i samtale med israelske soldater. Skærmprint fra Trumpet of Salvation video 2.
Kun én vej til Gud

Men skønt Israel er Guds pagtsfolk, en udvalgt nation, er der, når det handler om frelse ”…ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham.” Romerbrevet 10:12). Den ene måde, hvorpå både jøder og ikke-jøder kan blive frelst, er ved at påkalde Yeshuas navn.
Her må vi omhyggeligt oveveje det spørgsmål, Bibelen stiller: ”Men hvordan kan de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan kan de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre, uden at nogen prædiker?” (Romerbrevet 10:14).
Som genfødte troende bliver vi befalet at gå ud i al verden med evangeliet (Markusevangeliet 16:15) – til jøden først, og også til ikke-jøden: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” (Romerbrevet 1:16).

Gud presser Israel

Det jødiske folk er stadig dødt i sin synd, og Gud presser dem op i et hjørne, ligesom han gjorde på dommernes tid – denne gang dog ikke ved hjælp af ammonitterne, edomitterne eller moabitterne, men ved hjælp af deres muslimske naboer.
Det meste af verden har nu sat sig imod Israel, og hun føler sig så ensom. Hun er dybt fortvivlet og ved at miste håbet. Nu, hvor Israel er ved at have udtømt sine kræfter, er det muligt, at det ikke længere er Gideon, Debora eller Samson, der er Guds talsmænd, men I ikke-jødiske troende, der er kaldet til at ægge jøderne til misundelse?
Kunne det mon være, at det endelig efter 2000 år er blevet din tur til at tage del i, hvad Gud så gerne vil fuldføre?

Hjælp Israel fra Sinai til Zion

Guds kære, Israel som nation står tilsyneladende altid ved et vejkryds. Så længe de fortsætter med at vende Yeshua ryggen, vil de blive ved med at lave den forkerte drejning.
Tiden er kommet, hvor vi skal rejse os som én, de jødiske og de ikke-jødiske troende – det ene nye menneske! Vi, der er af Guds hus, kan hjælpe Israel med at dreje i den rigtige retning på dette tidspunkt i hendes historie.
Guds kære, Israel har stort behov for dig, så hun kan bevæge sig fra Sinai til Zion, så hun kan blive en del af en bedre pagt – Den nye Pagt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jacob Damkani fortæller om sin egen vej fra jødisk tro til troen på Yeshua i bogen ’Hvorfor lige mig?’

Søndagens tekst: Lukas 19:41-48

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Jesus græder over Jerusalems vantro
41 Jesus var nu så tæt på Jerusalem, at han kunne se ud over hele byen. Da brast han i gråd og sagde: 42 »Gid du i dag kunne forstå, hvad der fører til fred. Men det er skjult for dine øjne. 43 Det varer ikke så længe, før dine fjender vil samle sig mod dig. De vil bygge en vold op omkring dig, omringe dig og presse imod dig fra alle sider. 44 De vil jævne dig med jorden og knuse dine indbyggere, fordi du ikke greb chancen, da Gud kom til dig!«


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den sidste tempeludrensning
45 Senere gik Jesus ind på tempelpladsen og begyndte at jage de handlende ud. 46 Han råbte til dem: »Skriften siger: ‘Mit hus skal være et bønnens hus,’ men I har gjort det til ‘et tilholdssted for røvere.’«
47 Hver dag underviste Jesus i templet, men ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere spekulerede på, hvordan de kunne få ham slået ihjel. 48 Dog kunne de ikke finde nogen anledning til det, for folk stimlede sammen om ham og slugte hvert ord, han sagde.