Til særligt udsatte børn og unge

s14_Gud, ro og ordenDet siges, at et samfund skal kendes på den måde, det behandler sine ringest stillede borgere på.

Og – her kommer en vigtig påmindelse og pointe: kirken må tage den selvsamme forpligtelse på sig. Og det gør den da også, i diakoniens regi.
Kommunernes Landsforening har udgivet et inspirationskatalog til, hvordan opgaverne kan løses. Godt det samme. Alle områdets opgaver haster. Og der bør arbejdes på tværs af sektorer og med udsyn fra mange forskellige vinkler.
Sognepræst René Høeg har redigeret denne væsentlige, gode opsamling af problematikker og indsigter omkring børn og unge, der psykologisk bevæger sig indenfor ADHD- og autismespektret.
Bogen er udsprunget af et personligt behov hos redaktøren. En skoleleder tog engang det brede smil på overfor ham, idet han sagde: ”Du skal bare vise dem, at du vil dem, så kommer resten af sig selv.”
”Det var et godt råd”, skriver René Høeg, ”og udgjorde stort set min eneste forudsætning for at undervise børn med særlige behov. Det gik. Men jeg manglede en bog, der på enkel vis kunne indføre mig i de særlige forhold, der gør sig gældende i samværet med børn med særlige behov, og som samtidig kunne give konkrete eksempler på metoder og lektioner” (s. 7).
Bogens titel er et ganske fremragende ordspil: det er Gud, ro og orden, det handler om (jf. 1 Kor 14,33), og det skal alt sammen da også foregå i god ro og orden, hvis det skal være optimalt. Forudsigelighed, genkendelighed og struktur er i dén sammenhæng vigtige stikord, hvis mødet med konfirmandundervisningens præster, kirke- og kulturmedarbejdere skal lykkes.
Der er tryghed i, at bogens konkrete bud på en pædagogik for disse unge i skelsår er blevet både udarbejdet og afprøvet i praksis. – Det er en bog, som på smukkeste vis lever op til redaktørens ovenfor citerede ambition. Andet er der vist ikke at sige om den sag. Tak for dét. Et vigtigt arbejde er påbegyndt.

René Høeg (red.): Gud, ro og orden
– Konfirmationsforberedelse for børn med særlige behov
96 sider • 228 kr. • RPF