Undgå selvvurdering

s14_Glem dig selv”Først mig selv, og så mig selv, og så mig selv igen.” Denne sentens – af ubekendt ophavsmand – kan næsten stå som et billede på den næsten helt ufattelige grad af selvoptagethed, der er et af tidens ubehagelige kendetegn. Succes, succes, succes!

Enten er man det, eller man falder udenfor. Enten tænker vi for dårligt eller for godt om os selv. Problemet er, at begge tankegange fastholder os, bare på hver sin måde.
Paulus forholder sig i sit første Korinterbrev 3,21-4,7 bl.a. til problemet med mennesker, der lider af for stor selvopfattelse. Undersøgelser har vist, at denne psykologiske tilstand kan betyde en større risiko for andre i deres nærhed.
Stolthed og praleri er to nøgle-begreber, som Paulus fremdrager som delvis årsag til splittelsen i menigheden. Timothy Keller peger på, at hvor det tidligere ville være den almindelige opfattelse i samfundet, at f.eks. partnervold eller stofmisbrug var udtryk for en dårlig selvopfattelse, er det i realiteten snarere udtryk for det modsatte: en for høj selvopfattelse.
Paulus’ brev er udtryk for en anden tilgang til selvagtelsens disciplin. Han når frem til den pointe, at han ikke magter at retfærdiggøre sig selv, og at andre heller ikke kan – alene Gud. Alene Guds mening om ham har betydning: ”I kristendommen er du godkendt på forhånd, og derfor kan du leve dit liv uden at skulle bevise noget eller gøre dig fortjent til noget. Her bygger godkendelsen ikke på livsførelsen, men livsførelsen bygger på godkendelsen” (s. 41).
En fin, lille udgivelse om at tænke mindre på sig selv og praktisere lidt mere ydmyghed i hverdagen. – Bogen afsluttes med en række spørgsmål og overvejelser til eftertanke.

Timothy Keller: ”Glem dig selv – Frihed fra selvbedømmelse”. 47 sider • 50 kr. • Credo