Det fortrængte Helvede

Nissen, Henrik EngedalDe seneste årtier har der været meget fokus på Guds kærlighed og på social retfærdighed. Det var på tide, hvis du spørger mig! Og det glæder mig dybt at se, at teologien om Guds Rige, som invaderer jorden allerede nu (altså før evigheden), vinder frem hos mange kristne.

Desværre har dette fokus også haft en negativ konsekvens. Der er nemlig en tendens til, at vi negligerer de ting, der står i Bibelen om evighed og retfærdighed. Det var netop de ting, som der måske har været for meget fokus på tidligere. Og når man skal gøre op med noget, så kommer man desværre ofte til at ende i den modsatte grøft.

Lad os tage Helvede og det at gå fortabt: Det er som om ingen rigtigt tør snakke om det mere, det er sådan lidt tys-tys. Men det er altså Jesus der taler mest om det i Bibelen. Og selvom ordet ’helvede’ (gehenna) dengang også blev brugt om et fysisk sted (en gravplads), så er det tydeligt, at Jesus bruger det fysiske sted som et billede for noget andet.

Seks steder i Bibelen nævnes ordet Helvede. Fem gange af Jesus og en gang af hans bror Jakob. Jakob siger, at Helvede kan påvirke vores tale, så vi kan komme til at sprede død og ødelæggelse med vores ord. Jesus taler om Helvede, som noget vi fortjener pga. hykleri eller fordi vi ikke ser vores egen synd. Han siger, at vi skal frygte Gud, fordi han kan lade vores krop og sjæl gå fortabt i Helvede. Jesus advarer os og siger, at vi skal gøre hvad som helst for at undgå det – endda skære armen af eller flå øjet ud! Og Jesus nævner også flere gange at Helvede er en evig uudslukkelig ild. Det er altså Jesus, Guds søn, der siger det. Ikke mig.

I mange andre skriftsteder bliver der refereret til den endelige dom. Og i Johannes Åbenbaring kan vi læse mere om, hvordan dommen bliver: At vi skal sorteres efter, om vi tror på Jesu offer på korset, eller om vi ikke gør.

Alle bliver altså desværre ikke frelst iflg. Jesus. For at undgå det, har vi brug for at tage imod frelsen Jesus tilbyder os på korset, fordi vi er syndere. Det er et trosvalg, og det er meget vigtigt. Lad os turde tale åbent om det, så vi ikke bedrager os selv eller andre. Og lad os altid gøre det med stor ydmyghed, fordi vi selv er blevet frelst fra Helvede af ren nåde.