Præste-tvillinger pensioneret samme dag

Tage Rasmussen (til venstre) fra Odense og hans bror Børge Rasmussen fra København blev emeriti samme dag.
Tage Rasmussen (til venstre) fra Odense og hans bror Børge Rasmussen fra København blev emeriti samme dag.

Børge Rasmussen holdt afskedsgudstjeneste i København, mens hans bror Tage holdt sin i Odense.

Tvillingerne Tage og Børge Rasmussen har begge været sognepræster. De holdt også begge deres afskedsgudstjenester den 4. oktober.

Tage Rasmussen har været sognepræst i Sankt Hans Kirke i Odense. Han var gennem 12 år medlem af Indre Missions hovedbestyrelse.
Børge Rasmussen har haft embede i Fredens og Nazaret Sogne i København gennem de sidste 17 år. Han har tidligere været KFS-studentersekretær i København og sogne- og sygehuspræst i Herning, samt præst i Karlslunde Strandkirke og aktiv i Israelsmissionen.
Både i Sankt Hans Kirke og i Fredens-Nazareth pastorat har brødrene kunnet samle mange – ikke mindst yngre mennesker fra missionsbevægelserne i et meget aktivt kirkeliv.
– De har også begge to en søn, som er præst, fortæller Børges søn, Andreas, som er præst i Apostelkirken på Vesterbro. Hans fætter, Christian, er dansk præst i Tel Aviv og udsendt af Israelsmissionen.