Luthersk Missions generalsekretær stopper

s2_Christensen, Jens Ole - KPJens Ole Christensen skal være præst på Østerbro i København.

Cand. theol. Jens Ole Christensen stopper efter 10 år som generalsekretær i Danmarks største missionsorganisation.

Den 59-årige generalsekretær i Luthersk Mission (LM) er kendt og værdsat i den kirkelige debat. Dels for sine klare formuleringer og dels for sin aldrig svigtende respekt for andre og deres synspunkter.
I løbet af november fratræder han sin stilling som generalsekretær for at blive præst i Fredens-Nazareth pastorat i København, hvor han afløser sognepræst Børge Rasmussen.

Stærk højrefløjsdebattør

Jens Ole Christensen har været leder på den kirkelige højrefløj gennem en årrække.
I årene 1990-1999 var han forstander for Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter. Herefter afløste han som 43-årig Niels Ove Vigilius som rektor på Dansk Bibel-Institut. Denne stillig havde han indtil han i 2005 blev LMs generalsekretær.
Også i løbet af de seneste 10 år som generalsekretær i LM har han været en meget aktiv debattør, som bl.a. har bidraget til den kirkelige debat gennem mange klummer og længere artikler i Kristeligt Dagblad.

 

Han har også sammen med den grundtvigske valgmenighedspræst Benedicte Hammer Præstholm skrevet bogen ’To om tro’ og har deltaget i en paneldebat om Jesu legemlige opstandelse sammen med dr. theol. Theodor Jørgensen.

En empatisk leder

Både indenfor og udenfor den kirkelige højrefløj står der respekt om generalsekretærens autencitet og medmenneskelighed.
– I det hele taget er empati én af Jens Oles stærke sider – hans evne til at stå midt i det konfliktfyldte og se mennesket. En respekt for, at mennesker har brug for at være undervejs, og en respekt for vigtigheden af at have forstået også den, han er uenig med, før han udtaler sig, siger LMs formand Henrik P. Jensen.

Gamle værdier – nye former

Internt i LM har det været Jens Ole Christensens hjertesag at sætte fokus på kerneværdier. Det har medvirket til, at organisationen har fået øje for dem igen, fortæller Henrik P. Jensen.
”Samtidig har han fastholdt, at der skal være plads til at se forskelligt på former og betoninger og til at være i en proces.
Jens Ole efterlader et LM med lidenskab for evangeliet og for mission,” udtaler formand Henrik P. Jensen.
Luthersk Mission har i dag flere udsendte missionærer end nogen anden dansk organisation, et aktivt arbejde blandt flygtninge og indvandrere i Danmark og et menighedsliv på tværs af landet, hvor omkring 10.000 mennesker er tilknyttet.
Jens Ole Christensen og hustruen Kirsten forbereder sig nu på at flytte i embedsbolig og er derfor i gang med at sælge huset i Hillerød. De har 3 børn og 7 børnebørn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fakta om LM

Missionsorganisationen blev stiftet i 1868. Organisationen har i dag 33 udsendte missionærer og 14 volontører. De arbejder blandt andet med bibelundervisning, sundhedsarbejde, og litteraturarbejde.
Ud over det internationale arbejde arbejder LM også med integration af flygtninge og indvandrere i Danmark, samt menighedsarbejde fordelt på næsten 100 fællesskaber rundt omkring i Danmark.