Præst forfulgt af politisk-korrekte kolleger

Latzel er præst i den historiske Sankt Martini Kirche, som  Joachim Neander var præst i 1680, hvor han skrev den kendte salme ’Lover den herre’. Neander kom også i problemer, fordi han frimodigt prædikede evangeliet uden omsvøb.
Latzel er præst i den historiske Sankt Martini Kirche, som Joachim Neander var præst i 1680, hvor han skrev den kendte salme ’Lover den herre’. Neander kom også i problemer, fordi han frimodigt prædikede evangeliet uden omsvøb.

70 tyske præster har højlydt protesteret imod en kollega, som ikke vil bøje sig for politisk korrekthed. 

Pastor Olaf Latzel fra Bremen vil ikke anerkende, at Bibelen og islams Gud er den samme. Det har medført overraskende stor kritik fra andre præster.

– Jeg prædikerer bare evangeliet på en klar måde. Jeg mener, at det er min pligt at prædike på denne måde for vores Herre.
Latzel prædikerer budskaber, som måske nok er kontroversielle, men som langt fra er nye: Fx at Gud og Allah ikke er den samme, og at Jesus er den eneste vej til evigt liv. Men på trods af dette, så har der været stor debat.
– Men hvis du spørger en muslim: ”Har din Gud en søn”, så vil han sige ”nej!”. Vores Gud har en søn; hans navn er Jesus Kristus. Så det er ikke den samme Gud, vi har, siger han til CBN.

70 præster er imod Latzel

Selvom hans budskab ikke lyder så revolutionerende, så samledes hele 70 præster i år for offentligt, under et banner med påskriften ’forskellighed’, at tage afstand fra Olaf Latzels udtalelser.
Han blev derudover tiltalt af den offentlige myndighed for ”had-udtalelser”, men blev dog frikendt. Og senere har parlamentet i Bremen vedtaget en resolution imod ham. Det er i øvrigt første gang, at det sker, siden 2. verdenskrig.
– Hvis du åbent taler om Bibelens sandhed: at der kun er én vej til Himlen, og at den vej går gennem Jesus Kristus; at der kun er én Gud, nemlig Faderen, Sønnen og Helligånden, og at der ikke er nogen ud over dem, så får du problemer, forklarer han alvorligt.

80% er ikke genfødt

Ligesom i Danmark, så er den tyske statskirke en broget skare, og Latzel er sikker på, at dette er en del af forklaringen på modstanden:
– Jeg vil tro, at mere end 80% af præsterne i statskirken ikke er født påny, siger han og fortsætter:
– Og det er et stort problem. På grund af dette, så laver de deres egne doktriner. Men Bibelen er Guds ord, den er vores lov, kapitel for kapitel, bog for bog, sætning for sætning og ord for ord, slår han fast.

Ikke menneskelig, men åndelig modstand

Men selvom den voldsomme modstand nok ville ryste de fleste, så er Latzel ikke sådan at ryste. Hans familie har en lang militær tradition bag sig, så han er ikke helt ukendt med modstandere.
Men faktisk mener han, at der her er tale om en tydelig åndelig kamp. Han ser modstanden som beviset på det:
– Det er et tegn på, at du er på rette vej i din forkyndelse, når du løber ind i problemer. Hvis du prædiker Jesu Kristi evangelium, og alle klapper i hænderne, så har du et problem, siger han og uddyber:
– For hvis du fortæller om Bibelens sandhed, så vil djævelen komme og kæmpe imod dig på forskellige måder, han vil kæmpe imod Guds ord.

10.000 støtte-mails

Selvom modstanden er stor, så har Olaf Latzel også modtaget stor opbakning. Han har modtaget over 10.000 støttende e-mails, men selvom Latzel er glad for støtten, så ønsker han ikke at tage æren eller fokusere på sin person:
– Djævelen kommer og siger til mig ”Ja, ja, du er rigtig god”, og det er jo ikke godt. Jeg er bare en synder. Jeg er kun et værktøj for Jesus Kristus. Og når Jesus kan bruge dette værktøj, så giver jeg al æren til Jesus Kristus. Jeg er ingenting, siger Olaf Latzel og opmuntrer kristne over hele verden til at bede særligt for Tyskland, som han tror står foran en stor vækkelse.