Apostolere bygger kirke og kulturhus til ét tusind

Sådan forestiller arkitektfirmaet sig den nye store kirkebygning ved siden af højskolen.
Sådan forestiller arkitektfirmaet sig den nye store kirkebygning ved siden af højskolen.

En stort kirke- og kulturhus til 30-40 mio. kr. skal bygges sammen med Kolding Internationale Højskole.

Kirke i Byen – som er Apostolsk Kirke i Kolding – vil opføre en ny kirkebygning, som samtidig bliver et kongrescenter med plads til over 1000 besøgende.

Byggeriet skyldes, at det kniber med plads til de henved 400 deltagere i gudstjenesterne. Kirken på Lykkegårdsvej 75 er allerede blevet udbygget én gang i 2002, og ledelsen har i flere år set sig om efter en ny bygning. Men da kirkens højskole ikke har samme antal elever som tidligere, har man fået den vision at bygge højskolen sammen med en ny stor kirke. Byggeprojektet vil koste mellem 30-40 millioner kr. og strække sig over ca. 3.000 kvadratmeter. Det endelige beløb vil afhænge af, hvor meget der bliver råd til. Før man går i gang for alvor med byggeriet, skal halvdelen af pengene enten være givet eller lovet.
Den nuværende kirkebygning er allerede solgt til Lykkegårdsskolen og provenuet er ca. 4. mio. Friskolen har også brug for mere plads. Andre midler kan komme fra salget af en grund på Ingridsvej, som enten overtages af naboerne eller udstykkes til byggegrunde. En kristen forretningsmand har givet 2 mio. kr. Og kirken har allieret sig med Keld Kobborg fra Kobborg Consult for at fundraise. Men det er en stor mundfuld, selv for en stor og voksende menighed. For at drive den nye kirke skal der fx gives 50.000 kr. mere i tiende hver måned.
Til gengæld vil det nye ”kirke- og kulturcenter”, som det kaldes i lokalplanen, også kunne udlejes til ikke-kirkelige arrangementer og til kristne organisationers landsmøder, konferencer, koncerter og større events.
Skitseforslaget bygger foreløbig på, at der bliver 700 pladser i salen og 300 på balkonen. Men menigheden høres jævnligt om særlige ønsker, som man så forsøger at indpasse.
I lokalplanen er der lagt op til 1500 pladser, så projektet kan udvides, hvis der bliver mulighed for det økonomisk.
Det nye byggeri ventes færdigt i sommeren 2018, og indtil da skal kirken bruge midlertidige lokaler på højskolen, i efterskolens kongreshal eller andre steder.
Lederrådet og ”Campusgruppen” består af Lars Schmidt, Peter Hedelund, Rikke Bridgens, Michael Riis Olesen, Karsten Møller, Bernt Høyer, Keld Kobborg, Poul Jørgensen, Ingrid Frederiksen, Jacob Viftrup og Jesper Kure.
Kolding kommunes Plan- og Boligudvalg har i oktober godkendt planen. Forvaltningen er nu i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området i Seest i Kolding. Planen sendes til offentlig høring i januar 2016, så den kan ligge klar i april eller maj 2016.
En del af højskolebygningen skal fungere sammen med kirkebygningen, mens Euroclass overvejer at købe 3. og 4. sal på den østlige side af højskolen med plads til ca. 40 elever.
Apostolsk Kirke i Danmark og Apostolsk Kirkes Børne og Ungdomsforening flyttede allerede 1. september ind på 1. sal. Kirke i byen har selv kontorer på 2. sal, og vil også købe stueetagen, 1. og 2. sal i østfløjen. I stueetagen skal bl.a. igen indrettes børnefaciliteter, ligesom tidligere, oplyser Jacob Viftrup, der er præst i Kirke i Byen.