Vækkelse på afveje

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th
6400 Sønderborg

I flere år har der kirkeligt været stor babelsk forvirring og kaos. Nogle vil sikkert kalde det ”ødelæggelsens vederstyggelighed”, Matt. 24:15, Dan, 9:17. Underligt, når der dog gennem 1900-tallet har været flere vækkelser. Én af disse i første halvdel af 1900-tallet kvaltes delvist af en lokal strid, som trods advarslen i 1. Kor. 6:1-8 resulterede i en retsag, der fortsatte helt til højesteret.
Vækkelse er jo urotid, hvor man ikke kan få lov at sove i fred, Matt. 25:5-6, og derfor ikke altid populær. Det kan give en masse bøvl for en biskop, hvis en sognepræst ikke kan holde vækkelsen inde i sit eget sogn. I 1980’erne lykkedes det for en biskop, der hadede vækkelse, at få en troende præst dømt og afskediget som vranglærer ved at lyve og hykle i retten.
I en anden by voksede en menighed, så dagligstuemøder ikke længere kunne rumme forsamlingen. Så lejede man sig ind i spiritistsalen, hvor huslejen nok har været lav. – Også i den menighed fik især én af de unge ofte en ekstrem lang tungetale med én af de andre unge til at tolke, 1. Kor. 12:10 B. Mens en anden ung med ægte, bibelsk tungetale sjældent blev tolket.
Der var to problemer i den skønne vækkelse: a. Når tungetalen havde en stor plads, burde der have været mere undervisning. Men mange troede – trods Pauli nådegaveundervisning – at tungetale bare er et ”englesprog”, 1. Kor. 13:1, som Satan ikke forstår. b. Nådegaven til at bedømme ånder, 1. Kor. 12:10, manglede også. (Den samme livsfarlige mangel var der senere alt for længe i Livets Ord-vækkelsen). Denne uvidenhed og naivitet udnyttede Satan og dæmonerne til at undergrave og splitte den skønne vækkelse.
Mange venter stadig på en ny vækkelse. Andre har opgivet at vente. Men i Lukas 12:49 har vi et herligt løfte om en ny vækkelse. Hvor skal den begynde? Hvis Gud mangler ”pyromaner”, Matt. 9:37-38, hvem vil så være hans medarbejdere, Esajas 6:8? – Vækkelsen i Indonesien, der begyndte i 1961, har Satans brandvæsen ikke kunnet slukke.
(Forkortet, red.)