Tvivler på syner om vismændene

Rolf Grenov
Lyngby Torv 3,
2800 Kongens Lyngby

Det var interessant at læse om ACE’s syner, men jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal takle det. Hvis Gud giver os et syn, er der et formål med det, og det vil altis pege hen på Jesus som Frelseren.
Jeg har svært ved at se formålet med ACE’s syn. Desuden er der mange uregelmmæssigheder. Hvor i Bibelen ses det, at det var tre konger? Ingensteder. Der står vismænd, hvilket antageligt var astologer, da de beskæftiger sig med stjernetegn. Hvor mange var der? Det vides ikke, men der har været mindst to, men det kan også være otte eller tyve eller et hvilket som helst andet antal. Når historien hefter sig ved talle 3, skyldes det, at der tales om 3 gaver: Guld, røgelse og myrra, men det siger intet om antallet af personer.
Nogen fødselsgrotte har det næppe været. Stalden har været et sted, hvor også mennesker kunne opholde sig. Desuden har der utvivlsomt været adskillige andre tilrejsende end Josef og Maria, der ikke fik plads i herberget og derfors indlogerede sig i stalden. Der har været kvinder, der har bistået Maria ved fødslen, mens Josef garanteret blev sendt udenfor, da det absolut ikke dengang var muligt for en far at være tilstede ved fødsel.
Jeg tvivler meget på synerne, da det også er muligt for onde ånder at fremmane syner, der bare er til at forvirre menneskene.