Forældre vil lette presset på unge

447 flere elever har valgt efterskolen i dette skoleår. Forældrene ønsker høj faglighed, men først og fremmest at deres unge trives.

Drengene skal modnes – pigerne skal have løftet selvværdet. Derfor vælger forældre at sende deres børn på 10. klasse på en efterskole.

Forældrene lægger ikke kun vægt på, at de unge får lært noget, men også på, at de trives i et godt fællesskab.
Det viser en undersøgelse blandt forældrene til 10. klasses elever. Det 10. skoleår – som regeringen vil afskaffe – bruges af forældre og unge til at skabe afklaring og personlig udvikling.
Ved skolestarten i august kunne efterskolerne melde om en stigning på 447 elever ud af de 28.560 elever, som startede på et efterskoleophold i forhold til skoleåret 2013/14.
Stigningen skyldes især, at unge har valgt et skoleår i 10. klasse til, mens elevtallet på 8. og 9. klassetrin ligger stabilt.

For stort pres på unge

Undersøgelsen viser, at mange forældre opfatter det øvrige uddannelsessystem som rigelig præstations-fokuseret.
Men på efterskolen kan de unge bringe nogle andre sider af deres personlighed og kompetencer i spil. Og det kan gavne dem, når de skal videre i livet.
– Vi ved, at forældrene efterlyser højere faglighed. Og så vil de også gerne have, at deres børn får et år til at modnes og blive robuste til at klare sig godt i deres videre uddannelsesforløb – socialt og fagligt, siger Efterskoleforeningens formand Troels Borring.

Ønsker fællesskab

For de fleste forældre er det forventningen om et tæt fællesskab og høj faglighed, der er centralt for deres valg af efterskoleformen.
72 % af forældrene mener, at noget af det vigtigste ved efterskoleformen er, at de unge lærer at tage ansvar for fællesskabet.
– Jeg ser det som et symptom på, at forældrene oplever et stigende konkurrencepres, der øger presset på den enkelte.
Det kræver robusthed at håndtere. Og det skal de unge lære at håndtere selv, men også i fællesskab med andre, der er forskellig fra en selv. Den ballast får man i høj grad på efterskole, siger Bjarne Lundager Jensen, direktør for Efterskoleforeningen.

Efterskolernes Aften

På onsdag den 13. januar er der Efterskolernes Aften på mange efterskoler. Nogle holder arrangementer i weekenden.
Se annoncer.