Satanister tager Gud mere alvorligt end præster

Iben Thranholm
Iben Thranholm

I 2014 brugte en mand og en kvinde alteret i Ubby Kirke som underlag, da de dyrkede sex i kirken. Efterfølgende spredte de aske inde i kirken og lagde et brev med en satanistisk hilsen til sognepræst Kim Gilling Hansen.

Parret nåede at dyrke sex i fem forskellige kirker på Sjælland, hvor de udover at have samleje på døbefont, alter og prædikestol også begik yderligere satanistisk hærværk, før de fik en dom på 40 dages betinget fængsel.

Præst Kim Gilling Hansen har efterfølgende følt en ubehag ved at stå ved alteret og var lettet over, at parret fik en straf. Den følelse er han mere eller mindre ene om.
Andre præster viste sig nemlig at have en anden og noget mere alternativ opfattelse af, hvad der er tilladt i et kirkerum. Af sagsakterne fremgår det, at parret havde ringet rundt til fire forskellige præster, som havde fortalt dem, at der intet forkert var i at dyrke sex i en kirke, for som en af præsterne udtrykte det “er der kærlighed i Guds hus”.

Indenfor de senere år har flere danske kirker oplevet en stigning af hærværk af satanistisk karakter. Præster og politi reagerer ofte med blot at kalde det for drengestreger og nedtone det sataniske aspekt og dermed også det åndelige angreb mod kirken. Et dybt sekulariseret samfund kan slet ikke forholde sig til eller forstå, at ondskab kan være af åndelig karakter. Alt sættes ind i en social psykologisk kontekst.

Men denne sag viser netop, at parret systematisk havde planlagt deres angreb på kirken, og udstillede endda præsternes totale mangel på viden om den åndelige verdens beskaffenhed ved at ringe rundt og spørge, om det var i orden at dyrke sex i kirken. De vidste nøjagtigt, at de begik alvorlig helligbrøde, og de ville have præster til at bekræfte dem i det.

Det foruroligende er, at satanister tydeligvis har mere begreb om Guds hellighed end danske præster. De tager faktisk Guds virkelighed mere alvorligt. Mens flere præster giver grønt lys for sex på alteret, ved satanister helt nøjagtigt, at det er en dyb krænkelse af Gud. Det er derfor, de gør det, mens kirken åbenbart passivt ser på – eller ligefrem bifalder det.