Det går rigtigt godt med islamiseringen af Europa…

Af Jørgen Vium Olesen Tidl. forlagsdirektør København
Af Jørgen Vium Olesen
Tidl. forlagsdirektør
København

Islam har flere gange i historien indtaget kristne nationer, fordi de kirkelige ledere var forbavsende imødekommende overfor den fremmede religion. Det samme er nu ved at ske i Europa, mener Jørgen Vium Olesen.

I år 638 og 639 blev Syrien og Ægypten, som dengang var kristne nationer, indtaget af forholdsvis små arabiske hære. De kristne kirkelige ledere var forbavsende imødekommende over for islam. Det skulle vise sig at være en frygtelig fejltagelse.

Muslimerne, som var et lille mindretal, blev herrefolk. De kristne blev andenrangs borgere, (såkaldte dhimmier) som ofte blev forfulgt, frarøvet ejendom, chikaneret eller betalte en ekstra skat, da de jo var ”vantro”. Med tiden blev muslimerne i flertal, med små kristne enklaver helt op til vor tid, hvor Islamisk Stat, i Syrien og Irak, nu skærer halsen over på de få kristne, der er tilbage, hvis ikke de vil omvende sig til islam.
Det er, som ordsproget rammende siger: ”Giver du først djævelen en lillefinger, så tager han hele hånden”.

Beskytter de kristne

I Ægypten har vi heldigvis fået en militær regering, som beskytter de ca. 5 millioner kristne koptere, der er tilbage i landet, imod Det Muslimske Broderskab, der under præsident Mursi var i gang med en gennemgribende forfølgelse af de kristne, med mord, afbrænding af kirker mm., sådan som Islamisk Stat gør det i vor tid.
På samme måde indtog islam Nord-Afrika og Spanien, hele den Arabiske halvø over til Indien og Indonesien og op til Wien i Østrig, hvor de muslimske hære heldigvis blev stoppet.
Den samme voldelige islamisering, med terror og mord og indførelse af Sharia, foregår i dag i Nord-Nigeria, Sudan, Libanon, Kasmir i Nordindien, Filippinerne, Gaza, Vestbredden, Bosnien, Hercegovina og andre steder, samt i flere ghettoer i europæiske byer.

Vestens udfordring

Den vestlige verden står i dag i en lignende situation.
Åbner vi vores grænser vidt op for en folkevandring fra en kultur, som ønsker at dominere og overtage vores kultur, så vil historien gentage sig! Vesten vil blive islamiseret, sådan som Mellemøsten blev det for over 1000 år siden.

Islam er en forførelse, en afgudsdyrkelse

Lad mig først sige, at jeg tror, at Biblens Gud elsker alle mennesker, uanset hudfarve, religion, seksuelle lægning, nationalitet m.m. Han elsker jøder, arabere, israelere, muslimer, asiatere, afrikanere, latinamerikanere og europæere. Hos Bibelens Gud er der ikke personsanseelse. Men Gud hader derimod afgudsdyrkelse og ideologier, som forfører menneskeheden ind i ondskab og fanatisme.

Paris – 130 uskyldige mennesker myrdet

Når terroristerne i Paris råber Allahu Akbar (gud er stor) og tror, at de dermed tjener Gud ved at dræbe flest mulige ”vantro”, så er de forført. De tjener ikke Gud, men Den Onde. De kommer ikke i Paradis med 72 jomfruer, som de tror, men de går fortabt, forført af en falsk religiøs ideologi og en falsk profet. De bliver dømt af både Gud og mennesker.
Nazister, kommunisterne, fascisterne, maoister og mange andre ismer er ideologier, der var og er forførelser. De vildledte millioner af mennesker. Mange troede på disse idéer med en urokkelig stålfast overbevisning, som de kæmpede for med alle midler. Målet helligede midlet. Mange ofrede deres liv for en livsløgn.

Mangel på bedømmelse

De vestlige demokratiers store problem er: At man ikke i tide har været i stand til at afsløret disse forførelser. Nazismen overrumplede det tyske folk, fordi mange gode mænd intet gjorde, intet sagde, imens der endnu var tid til det. Tavsheden blev til accept, så underkastelse og siden forførelse.
Den samme historie gentog sig ved kommunisternes revolution i Rusland og Kina. Det kom til at koste millioner af menneskeliv og ufattelige lidelser, fordi nogle få forførte ledere fik magten og tyranniserede det tavse flertal.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Islam er en forførelse

Når Islamisk Stat skærer halsen over på tilfældige uskyldige mennesker, eller brænder dem levende, eller kører dem over med tanks og bagefter lægger videoer ud på nettet til skræk og advarsel for alle vantro, som de mener, burde behandles på samme måde, så følger Islamisk Stat de samme dæmoniske principper.
Den ”rene race” i islam er dem, der har underkastet sig Allah, som bøjer knæ for en bloddryppende afgud, hvis dna er undertrykkelse og vold.
Den sande Gud, Bibelens Gud, ville aldrig voldtage noget menneske for at tvinge nogen til tro. Gud ønsker kun en frivillig kærlighed, fri fra frygt uden nogen form for tvang.
Guds modstander, derimod, forsøger gang på gang at etablere sit rige på jorden – om det så hedder Det 3. Rige, kommunisme eller Islamisk Stat, eller en hvilken som helst isme, ideologi eller tyran, der har været i historien.
Det har altid været denne verdens fyrstes intention at tvinge mennesket bort fra sin skaber ved hjælp af undertrykkelse, vold og falske ideologier, religioner, eneherskere og folkeforførere.

Kan I da ikke forstå?

Det, som terrorristerne i Paris råber ud over byen og ud over verden, før de begår deres forbrydelse, er: ”Kan I så fatte og forstå, at I skal underkaste jer under Allah”.
Hvordan vil det være, hvis Islamisk Stat eller Iran en dag truer en by med et kemisk raketangreb, hvis ikke de bøjer knæ for Allah. Eller hvis Iran kan true med et atomangreb? For at gennemtvinge sin vilje med fx Israel? Til dette er der kun at gentage den første sætning i trosbekendelsen: ”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og al han væsen”.

Islamisk radikalisering

Islamisterne ser ikke sig selv som onde. Når de begår terrorhandlinger, ser de tvært imod sig selv som gode rettroende muslimer, der kæmper for det gode. Mange muslimer er potentielle islamister, som meget nemt selv kan blive terrorister i den islamistiske radikalisering, som verden oplever i vor tid.
Det betyder ikke noget, om halsen skal skæres over på nogle millioner mennesker, eller nogle skal omkomme ved kemiske våben eller atomkrig; alt dette er godt i islamisternes øjne, når blot verden bliver underlagt islam.
Om det er shia- eller sunni-muslimerne, der skal regere verden, melder historien ikke noget om. Men domineres og undertvinges, det skal verden med alle midler, der er til rådighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Pressen manipuleres

Det går rigtigt godt med islamiseringen af Europa! Muslimerne vinder propaganda-krigene. Den vestlige venstreorienterede, multikulturelle presse, som ser det som en dyd at give mindretallet ret, bliver manipuleret af de muslimske imamer og af tidsånden.
Disse imamer og islamister er blevet overraskede over den åbenhed, de finder i den vestlige presse, hvor nem den er at manipulere. Derfor sætter de ekstra gang i immigrationen for at få flygtninge til Europa.

Saudi Arabiens barbari

Det er skandaløst at de rige oliestater, som Saudi Arabien, Qatar og Golfstaterne, ikke vil hjælpe deres trosfæller, som er på ”flugt”. Man importerer millioner af arbejdere fra Filippinerne og andre ikke-muslimske lande, men rører ikke Europas flygtningeproblem med en lillefinger.
Hvorfor? Fordi det vil være imod islams overordnede strategi om at islamisere Vesten. Man kondolerer for terrordrabene på 130 personer i Paris, samtidig med at man ønsker at fremme den værste form for islamisme, wahabisme, inklussiv terrorisme, som er en traditionel fanatisk fascisme.
Saudi Arabien halshugger ”frafaldne” og anderledes troende, også inden for islam! Hvis en borger i Saudi Arabien kritiserer lederne, bliver han pisket, hvis ikke han bliver offentligt halshugget.
Et hedensk barbari uden sidestykke i vor tid. Et utroligt komisk dobbeltspil, som Vestens ledere godtager.
Man ved tilsyneladende ikke, at det er tilladt, ja, ligefrem en pligt for muslimer ifølge Koranen, at lyve, hvis det gavner islams sag.
Der er stor uvidenhed om islams sande ansigt og islams historie. Det er vores pligt at sætte os ind i disse vigtige emner, så vi ikke er som de mange gode mænd og kvinder, der intet gjorde eller sagde, og dermed var årsag til, at ondskaben sejrede.

Jeg vil anbefale at læse følgende bøger:

”Global Jihad – Islams 6 søjler”, af den danske præst Massoud Fouroozandeh og Marianne Sørensen. Forlaget Effatha.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Moskéernes mange ansigter – hvilke roller og funktioner har moskéerne i vort samfund”, også skrevet af den danske præst Massoud Fouroozandeh og Marianne Sørensen. Forlaget Effatha.

”Islam og terrorisme. – Hvad Koranen virkelig lærer om kristendom, vold og islamisk Jihad”, af tidligere imam og professor ved Al Aksa universitetet i Cairo, Mark A. Gabriel, Ph.D. Forlaget Scandinavia.

”Attentatet” af Lars Hedegaard.

”I krigens hus” Islams kolonisering af Vesten, Af Lars Hedegaard, Helle Merete Brix, og Torben Hansen. Forlaget Hovedland.

”Tro Trodser ISIS” Om at bevare kristendommen i dens vugge og i vores egen baghave, Af Johnnie Moore, Forlaget ProRex.

”De Dræber Kristne. Om at leve som kristen, hvor det er livsfarligt at tro.” Af Tom Doyle og Greg Webster.

Den første artikel af Jørgen Vium Olesen ”Er flygtningestrømmen en del af islams strategi?” blev bragt i uge 3, 2016