Kald det ikke et ”hospice”

Tove Videbæk
Tove Videbæk

Betegnelsen hospice bruges i flæng, mener Hospice Forum Danmark og hospicelederne.

Der er væsentlige forskelle på et hospice og så på kommunale institutioner, der tilbyder noget, de betegner som hospice-lignende, mener Hospice Forum Danmark og hospicelederne.

Kolding kommune har planer om at lave et forsøg med fire midlertidige hospice-pladser på et plejecenter som erstatning for de pladser, borgere fra Kolding kommune i dag benytter på hospicer andre steder i regionen.
Men der er en udfordring i definitionen af, hvad et hospice er.
– Navnet ”Hospice” er ikke en beskyttet betegnelse, og det kan derfor være yderst vanskeligt for både borgere og professionelle, som ønsker og har behov for en hospice plads, at navigere i, siger formand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk.

Højt specialiseret

Alle steder handler det om at ville give alvorligt syge og døende mennesker den bedst mulige behandling og omsorg.
Men der er væsentlige forskelle, pointerer Tove Videbæk.
– Sundhedsstyrelsen har defineret hospice som en regional opgave. Hospice er at betragte på linje med andre specialiserede afdelinger på et sygehus, siger Tove Videbæk.
– På den baggrund er det Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at drift af hospice ikke er en kommunal opgave, siger formanden.
Den palliative indsats foregår i almen praksis, kommuner og sygehusafdelinger, mens den specialiserede palliative indsats varetages af palliative afdelinger, palliative teams og hospice.
– Der er afgørende forskel på, hvor og hvilken palliativ indsats den livstruede syge og de pårørende skal have tilbudt, siger Tove Videbæk.

Det særlige for hospice

Videnscentret for Rehabilitering og Palliation, REPHA, har uddraget de karakteristika, der er særlige for hospice:
– Indsatsen varetages i et tværfagligt, teambaseret team.
– Personalesammensætningen består af minimum fire faggrupper, herunder læge og sygeplejerske.
– Der er sygeplejersker til stede døgnet rundt og adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet.
– Der tilbydes palliativ indsats over for de pårørende – både under patientens sygdom og efter patientens død.
– Der er mulighed for, at pårørende kan overnatte.
– Målet er, at patienten får højest mulig livskvalitet.
– Det er den livstruede syge og de pårørendes behov, der skal tages udgangspunkt i, fastslår Tove Videbæk.
– Har de behov for en specialiseret palliativ indsats, skal denne indsats foregå på et hospice med de kompetencer, som er der.
– Har de ikke behov for den specialiserede palliative indsats, skal de selvfølgelig ikke på et hospice, men tilbydes den fornødne hjælp og behandling i hjemmet eller på et kommunalt plejehjem, siger Tove Videbæk.

Kald det noget andet!

Hospice Forum Danmark og Foreningen for hospiceledere i Danmark stiller sig positivt over for, at personale i kommunerne bliver efteruddannet for at give bedre pleje til alvorligt syge og døende.
– Vi kan kun glæde os over den udvikling, vi ser i kommunerne hen imod at efteruddanne personale for at kunne give alvorligt syge og døende borgere bedre tilbud både hjemme og andre steder – man skal blot ikke kalde sådanne tilbud for ”hospice” eller ”hospice-lignende”, siger Tove Videbæk.

Større klarhed

Det er ifølge de to organisationer uklart, hvad der ligger i ”hospice-lignende”, og på hvilke områder borgeren kan forvente, at det ligner et hospice.
– Vi vil derfor opfordre til, at man i stedet finder på et andet godt navn til disse pladser for døende borgere.
Det vil give større klarhed både for borgerne og for de professionelle, så de enten kan henvise til det basale niveau eller det specialiserede palliative niveau, siger Tove Videbæk.