Kristne på messe i Randers

Livet er fedt og - men det kan blive endnu bedre med et GRATIS Ny Testamente, stod der på skiltet ved Kristen Livsstils stand. Lars Vestergaard gav også folk Udfordringen og tilbød forbøn.
Livet er fedt og – men det kan blive endnu bedre med et GRATIS Ny Testamente, stod der på skiltet ved Kristen Livsstils stand. Lars Vestergaard gav også folk Udfordringen og tilbød forbøn.

To lokale kirker og Gideonitterne uddelte Udfordringen og 700 Ny Testamenter på Livsstilsmesse.

På Randersmessen den 20.-21. februar, kunne gæsterne møde frivillige fra Kronjyllands Frimenighed, Pinsekirken Randers og Gideonitterne samt få et eksemplar af Udfordringen, et Ny Testamente og en snak om kristen tro.

Først havde vi besluttet, at vi ikke havde råd til at være med på Bolig & Livsstilsmessen. Men jeg bad Gud om at vise mig, hvad jeg skulle gøre, fortæller Lars Vestergaard. Og så fik han et tilbud, han ikke kunne afslå.

Guds messestand

En uge før start ringede messearrangøren og sagde, at den stand, vi havde sidste år, stadig var ledig. Han mente, at så ville der være en genkendelseseffekt, og vi kunne få større opmærksomhed. Jeg tænkte: Sådan noget salgsgas. Men en anden stemme inde i mit hoved sagde: ”Pladsen til min stand står klar, og den skal du reservere”, fortæller Lars Vestergaard.
Så var jeg var solgt, og svarede ja med det samme. Og så skulle Guds messestand bare indrettes, tilføjer Lars Vestergaard.

Aktiv uddeling

For at undgå, at folk bare gik forbi standen, når de så skiltet med Kristen Livsstil, valgte de kristne at være mere opsøgende.
– Vi satte et skilt på et højt cafebord med teksten: ”Ta’ et Gratis Testamente”. En ung fra ungdomskirken Unite i Randers skulle dele Udfordringen ud. Når folk så tog imod den, skulle han sige, at det var en kristen ugeavis. Vi bad Helligånden om at hjælpe os med at komme i kontakt med Randersborgerne, fortæller Lars Vestergaard.
Det blev til både fortrolige og dybe samtaler. Der blev også brug for forbøns-området. Her hang en plakat med et billede af Jesus og en kort bøn om tro og tilgivelse, som vi bad højt for gæsten, der efterfølgende skulle gentage højt, linje for linje. Herefter bad vi specielt for de problemer, gæsten ønskede.
Mange fik hjælp mod smerter og sygdom og frigørelse fra fjendens lænker, når vi benyttede autoriteten i Jesu navn.

700 fik Ny Testamenter

En mand, der var tynget af frygt, blev frigjort. Vi bad også for en sclerosepatient, der var hårdt ramt på sit syn. Om helbredelsen kom til ham, ved vi ikke, men han forlod alligevel standen med nyt håb og mærket af Helligånden.
Vi må altid have tillid til, at Gud tager over, uanset hvad vi ser bliver resultatet af bønshandlingen. Det er ikke vores ansvar længere, men Guds. Jesus prædikede evangeliet og helbredte syge, og det er præcis sådan, Jesus ønsker, vi også skal gøre.
Nu beder vi om, at Helligånden vil røre ved dem, der tog imod de 127 aviser og ikke mindst de 697 testamenter, vi fik uddelt på messen.
Al ære til Herren, slutter Lars Vestergaard, som gerne vil opmuntre andre kristne til at tage lignende initiativer.