Mange nordmænd imod fosterreduktion

Mange mener, at fosterreduktion er etisk forkasteligt, siger generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen. Foto: Menneskeverd.
Mange mener, at fosterreduktion er etisk forkasteligt, siger generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen. Foto: Menneskeverd.

Abortmodstandere samler underskrifter mod abort af tvillingefostre.

Organisationen Menneskeverd har nu indsamlet over 10.000 underskrifter mod lovforslaget om at tillade fosterreduktion, også kendt som tvillingeabort.

Helse- og omsorgsministeren modtog for nylig en anbefaling fra lovafdelingen i Justisdepartementet om, at fosterreduktion er inden for lovens rammer. Kvinder og forældre kan dermed gennem fri abort få fjernet en rask tvilling.
Dette har fået politikere, helsepersonale og ikke mindst tvillingeforældre til at reagere.

Underskriftkampagne

– Nu starter vi et opråb, hvor vi beder helse- og omsorgsminister Bent Høie om at sagen skal behandles i Stortinget og udredes af medicinsk-faglige instanser. Vi kan ikke godtage, at lovafdelingen siger ja til ekstrem sortering af fostre på baggrund af en 40 år gammel lov, hvor fosterreduktion ikke var teknisk mulig, skriver organisationen Menneskeverd i forbindelse med kampagnen på opprop.net
– Underskrifterne og kommentarerne vil vi overlevere personligt til helseministeren. Vi vil at denne kampagne skal sætte ekstra gang i sagen, så loven ændres.

”Absurd og forkasteligt”

Kampagnen, som startede 2. marts, havde to uger senere fået over 10.000 underskrifter. Kampagnen slutter 3. april.
– Der er mange, der ligesom os synes dette er helt absurd og etisk forkasteligt. Vi ved, at dette ikke var intentionen, da abortloven kom i 1975. Dengang eksisterede fosterreduktion ikke som en medicinsk mulighed, siger generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen.
– At et så alvorligt spørgsmål som dette skal afgøres alene af Justistdepartementet er betænkeligt. Sagens alvorlighedsgrad tilsiger, at den burde have været sendt til høring og behandlet i Stortinget som andre sager med samme karakter. Det overrasker mig, at helseministeren godtager denne forenklede form for behandling af en så kompleks sag, siger hun.
KPK/Bodil