Årets Gang: Tekster og musik til 23 nye årstidssalmer

s4_årets gangElleve danske salmedigtere og lige så mange komponister har skrevet tekster og melodier til de 23 nye årstidssalmer i bogen ’Årets Gang’.

På den nordlige halvkugle følges kirkeåret og kalenderåret ad, så vi fejrer fødslen af Kristus, Verdens Lys, i den mørkeste tid, påsken falder i foråret og pinsen i forsommeren. Der er brug for flere årstidssalmer end dem, vi allerede har i Den Danske Salmebog, mener udgiverne. De nye salmer belyser derfor kirkeårets tekster med beskrivelser af årets gang i naturen.

Bogen er udgivet på Unitas Forlag og redigeret af Holger Lissner. Digtergruppen har tidligere udgivet samlingerne ”Tredjedagens lyse rum”, ”Så gådefuldt stort” og ”Lysets utålmodighed”. I arbejdet med de tidligere bøger har digterne mødt hinanden undervejs. Denne gang har også komponisterne mødt hinanden til gensidig inspiration og kritik, skriver Holger Lissner i forordet.

Blandt salmedigterne er Lisbeth Smedegaard, Iben Krogsdal, Sten Kaalø og Niels Johansen, mens Willy Egmose, Erling Lindgren og Hans Dammeyer hver især har skrevet melodi til flere af salmerne.