’Kirken kan bidrage til FNs Verdensmål’

Thomas Ravn Pedersen (Verdens Bedste Nyheder) og Ulla Sandbæk, (MF Alternativet) debatterede kirkens rolle i forhold til FNs verdensmål for fred og retfærdighed. Foto:ADRA.
Thomas Ravn Pedersen (Verdens Bedste Nyheder) og Ulla Sandbæk, (MF Alternativet) debatterede kirkens rolle i forhold til FNs verdensmål for fred og retfærdighed. Foto:ADRA.

Nødhjælpsorganisationen ADRA ser tilbage på mange gode debatter om tro og udviklingsarbejde under Folkemødet på Bornholm.

Flere politikere debatterede kirkens rolle i forhold til FNs Verdensmål. Lederen af ”Verdens Bedste Nyheder” kom ind på en bøn fra Fadervor:
”Hvis nu man tager ’forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere’: Det er mål nummer 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner”, sagde Thomas Ravn-Pedersen som optakt til en debat mellem Camilla Brückner (UNDP), Ulla Sandbæk (MF, Alternativet) og Kirsten Auken (Danmission).
Folkemødets debatter om Verdensmål og udvikling var arrangeret af ADRA Danmark, Danmission og Dansk Missionsråd.

Indflydelse i landsbyerne

Kirsten Auken fortalte, hvordan 80% af befolkningen i Zimbabwe mindst én gang om ugen sidder foran en religiøs leder. Derfor spiller kirken en vigtig rolle med at få bredt Verdensmålene helt ud til landsbyerne og i at ændre holdninger til for eksempel kvinder. Verdensmålene handler bl.a. om minoriteternes rettigheder, og Kirkernes Verdensråd kan minde medlemskirkerne om at bidrage til at sikre disse rettigheder globalt, mente Kirksten Auken.

Ulla Sandbæk talte om sin dybe respekt for de kirkelige organisationer og lovede, at hun ville prøve at holde Udenrigsminister Kristian Jensen fast på, at religion skal spille en rolle i den nye udviklingsstrategi.

Et stort panel med deltagere fra Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri, Mellemfolkeligt Samvirke, Center for Militære Studier, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og to politiske partier enedes om, at udviklingsbistand ikke bare skal begrundes med Danmarks egne interesser, men også i forpligtelsen til næstekærlighed.