Bladet TEL’s seneste særnummer om OL

bladet TEL*Flere artikler i dette OL-tillæg er bragt med tilladelse fra bladet TEL’s seneste særnummer om OL. Bladet kan købes for 40 kr. + forsendelse på www.bibelskarkaeologi.dk.”