Projektkonsulent til Oase Højskolen

s2_Anders_Michael_DK1Anders Michael Hansen fra København er af Styregruppen blevet ansat som projektkonsulent til processen frem mod oprettelse af Oase Højskolen.

Anders Michael Hansen har været præst i Aarhus Valgmenighed og har mange års engagement i DanskOase-regi i øvrigt.
Han vil fortsat være deltidsansat i Stavanger som underviser på IMI (teologi, ledelse og misjon) og i Københavns Frimenighed.